“ ของดีตำบลทุ่งวัง ”

อรวรรณ์ เถิงใจ

ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ชาวบ้านในชุมชนตาลองได้นำผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติมาตัดเย็บสวมใส่ ดังคำกล่าว “ผ้าไหมทอมือ ยึดถือเศรษฐกิจพอเพียง เรียบเรียงภูมิปัญญาบรรพบุรุษ หยุดใช้สารเคมี ถักทอด้วยใจรัก เพื่อคนรักสุขภาพ เราจะสานต่อภูมิปัญญาอันล้ำค่าแห่งความรู้สู่เยาวชน”  หากเอ่ยถึงผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติจังหวัดบุรีรัมย์ คงไม่มีใครไม่รู้จักผ้าไหมกระรอกคู่ตีนแดงของกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง ถือเป็นผ้าเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลองได้นำรูปแบบการผลิตสินค้า และมีการลองผิด ลองถูก ค้นหาความลงตัวจนทำให้กลุ่มกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง สามารถผลิตสินค้าที่สวยงาม โดยการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ อาทิ ต้นชงโคก (สีเขียว) ต้นขนุน (สีเหลือง) ต้นฝาง (สีชมพูอมแดง) ข้าวเหนียวดำ (สีม่วงอมน้ำเงิน) มูลหนอนไหม (สีน้ำตาลอ่อน) ต้นกระเจี๊ยบแดง (สีชมพู) เป็นต้น ซึ่งกลุ่มกลุ่มทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติบ้านตาลอง ได้ผลิตสินค้าขึ้นมากหลากหลาย จนได้รับการติดตรานกยูงพระราชทาน ประเภทสีน้ำเงิน ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มฯ ได้แก่ ผ้าพันคอ เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าใส่ธนบัตร เป็นต้น 

นอกจากนั้นได้นำเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นของที่ระลึก อาทิ ตุ้มหู สร้อยคอ พวงมาลัย เป็นต้น นับได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจ และถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่ได้สวมใส่ผ้าที่ชุมชนผลิตเอง และมีการค้าออนไลน์ เพื่อเพิ่มยอดขายและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีอาชีพ มีครอบครัว ทำให้ชุมชนเข้มแข็งได้จนทุกวันนี้

     

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.03 – กิจกรรมการสังเคราะห์ข้อมูลชุมชนกันผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อการพัฒนายกะระดับ

 

อื่นๆ

เมนู