“ชาวตำบลทุ่งวังกับการป้องกันโควิด-19”

                    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ชาวตำบลทุ่งวัง ได้มีการเฝ้าระมัดระวังเป็นอย่างดี ในการระบาดครั้งนี้เรามีนโยบายของทางจังหวัดที่ว่าลูกหลานท่านใดกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางกลับมาจากต่างจังหวัด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อให้ผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง หรือมาจากต่างจังหวัดได้กักตัวเป็นจำนวน14 วัน

ตั้งแต่การระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ระลอกแรกจนถึงตอนนี้ ท่านผู้นำแต่ละหมู่บ้านได้ประกาศเสียงตามสายและประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบถึงวิธีการปฏิบัติตนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ ชาวบ้านตำบลทุ่งวังก็ยังคงให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นการสวมหน้ากากตลอดเวลา หรือตลอดช่วงเวลาที่จำเป็นที่จะต้องออกไปทำธุระในอำเภอ การทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ การเว้นระยะห่าง เราจะเห็นว่าร้านค้าในหมู่บ้านมีการเตรียมแอลกอฮอล์ไว้สำหรับชาวบ้านที่ไปซื้อของของร้านตนเอง ในช่วงเวลานี้ในบางครอบครัวจะมีลูกหลานที่จำเป็นต้องกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือเดินทางมาจากต่างจังหวัด ทางผู้ใหญ่บ้าน ท่าน อสม.ได้มีการคุมเข้มโดยถ้ามีลูกหลานที่เดินทางกลับมาบ้านจะต้องรายงานให้ทราบก่อนล่วงหน้า เพื่อจะได้จัดเตรียมสถานที่ไว้กักตัวและไม่ให้เข้าบ้านหรือใกล้ชิดกับคนในครอบครัวก่อนเด็ดขาด จะต้องกักตัว 14 วันก่อนและต้องไม่ตรวจพบเชื้อ ถึงจะได้เข้ามาอยู่บ้านของตน โดยสถานที่กักตัวนั้น ได้จัดไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังและวัดโนนสูงทุ่งสว่าง นั่นเอง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงจากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด19 เราจะเห็นได้ว่ายอดการติดเชื้อของแต่ละวันนั้นสูงมากและยังคงสูงต่อเนื่อง พวกเราชาว U2T ขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพ ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ที่สำคัญอย่าลืมพกอุปกรณ์เสริม หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์ไว้ล้างมือ สวมหน้ากากทุกครั้งเมื่อไปทำธุระ เว้นระยะห่าง ล้างมือบ่อยๆ กินร้อนช้อนส่วนตัว ดูแลใส่ใจสุขภาพกันด้วยนะคะ และอย่าลืม “ไปฉีดวัคซีนกันเยอะๆนะคะ”

             

 

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

  • 23017
    File size: 178 KB Downloads: 41

อื่นๆ

เมนู