“ทุ่งวังไม่ท้อแม้โควิดมาเยือน”

กุลปริยา คารศรี

          เดือนนี้เป็นเดือนที่ 6 ของการทำงานกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดเริ่มมีการระบาดกลับมาอีกระลอกหนึ่ง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบากเพราะในแต่ละหมู่บ้านก็ต้องมีการคัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน และบางหมู่บ้านก็ปิดหมู่บ้านชั่วคราวเป็นระยะเวลา 14 วันเนื่องจากเป็นพื้นที่เสี่ยงที่มีการติดเชื้อ
ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงไปในพื้นที่เพื่อแจกอุปกรณ์การป้องกันการติดเชื้อเช่น หน้ากากอนามัย ฉากกั้น เป็นต้น และมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค รวมถึงการออกกำลังกายเพื่อดูเเลสุขภาพให้แข็งเเรงในเบื้องต้น และในเดือนนี้มีการส่งคลิปวีดิโอเข้าแข่งขัน Hackathon ภาคอีสานตอนล่างอีกด้วย

ดิฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในทีมทุ่งวังในการจัดทำคลิปวีดิโอ เข้าร่วมการแข่งขันประกวดวีดีโอ   U2T Hackathon ของภาคอีสานตอนล่าง พวกเราทีมทุ่งวังได้เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เข้ารอบ 40 ทีมสุดท้ายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานตอนล่าง) และได้ส่งทีมเข้าประกวดโดยใช้ชื่อทีมในการประกวดว่า “ทุ่งวังบองประโอน” กลุ่มของพวกเราได้นำเอาวัตถุดิบซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและสามารถหาได้ง่ายคือ รังไหม และเครือหมาน้อยมาซึ่งเป็นพืชมหัศจรรย์นำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่คือ “เจลมาร์คหน้าน้ำนมไหม” ต่อยอดโดยใช้องค์ความรู้จากคณะอาจารย์และพวกเราบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน พวกเราได้คณะอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เข้ามาช่วยในการทำผลิตภัณฑ์เจลมาร์คหน้าน้ำนมไหม และสอนทำผลิตภัณฑ์ในทุกขั้นตอนให้กับชาวบ้านเพื่อสามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริง อีกทั้งในเดือนนี้พวกเราก็ได้มีการทำกิจกรรมอาสาในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วยเหลือชุมชนในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยชาวบ้านในเรื่องของการแจกอุปกรณ์ป้องกัน การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงเป็นการช่วยชาวบ้านที่เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงและกำลังใจในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 อีกด้วย

             

 

🌾 SC02 – ชาว U2T บูรณาการความรู้ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น Ep.06 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

อื่นๆ

เมนู