“น้ำคือลมหายใจของชาวบ้านค้อ”

อภินันท์ จันทร์ภิรมย์

      จากครั้งที่แล้วได้กล่าวถึงตำบลทุ่งวังพอสังเขปวันนี้กระผมจะมาเสนอความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ม.5 บ้านค้อในอีกมุมองที่หลายท่านยังไม่รู้เกี่ยวกับบ้านค้อ โดยการไปลงพื้นที่สัมผัสกับชีวิตชาวบ้านค้อด้วยตัวกระผมเอง

      ม.5 บ้านค้อ เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่อยู่ในตำบลทุ่งวัง เป็นหมู่บ้านขนาดกลางมีครัวเรือนประมาณ 100 กว่าครัวเรือนเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่ สงบ    ชาวบ้านทุกคนน่ารัก เป็นกันเอง สบาย ๆ ชาวบ้านส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมีแต่ผู้ที่มีอายุ 45 ขึ้นไป และมีเด็ก ส่วนมากผู้คนที่อายุน้อยก็ต่างออกไปทำงานต่างถิ่น ชาวบ้านค้อส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร ทำนา ปลูกอ้อย และแตงโมปลูกเป็นอาชีพเสริมในหน้าแล้ง ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวของชาวบ้าน ม.5 บ้านค้อ และแต่ละครัวเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองของแต่ละครัวเรือน เช่น นายจีระพันธ์ พลคร ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านประจำบ้านค้อ ท่านได้ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครอบครัวเป็นตัวอย่างให้กับลูกบ้านของชาวบ้านค้อ ชาวบ้านค้อมีผักสวนครัวไว้รับประทานเองของแต่ละครอบครัว

      คลองสวยน้ำใส เป็นอัตลักษณ์ของ ม.5 บ้านค้อ คลองน้ำใช้ในการเกษตรของชาวบ้านค้อเป็นคลองย่อยสาขามาจากอ่างเก็บน้ำของบ้านหนองทัพค่ายที่มีแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ประจำตำบลทุ่งวัง และยังเป็นที่เก็บน้ำหลักของตำบลทุ่งวังอีกด้วย คลองน้ำสายยาวจนถึงบ้านปลัดมุม คลองน้ำสายนี้ช่วยในการเกษตร อุปโภค ในบางครั้ง ยังเป็นแหล่งอาหารเพื่อให้ชาวบ้านค้อไว้หาอาหารเช่น กุ้ง หอย ปู ปลา ในการดำรงชีวิตของชาวบ้านค้ออีกด้วย ริมคลองมีการปลูกผักสวนครัวของชาวบ้านค้อ เช่น พริก ผักชี ผักบุ้ง เป็นต้น ไว้รับประทานและไว้ขายภายในหมู่บ้าน และยังใช้น้ำในการเลี้ยงสัตย์อีกด้วย

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู