“ชุมชนบ้านคุ้มต่ำ”

สุภัสตรา  เยวรัมย์

                         ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 2 ของการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของชาวบ้านตำบลทุ่งวัง จากการลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมาพอสมควร  ซึ่งในบทความนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหมู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านคุ้มต่ำ ซึ่งบ้านคุ้มต่ำตำบลทุ่งวังสมัยก่อนเคยเป็นชุมชนโบราณบริเวณลุ่มแม่น้ำมูล ลักษณะภูมิประเทศเป็นเนินดินสูงคูน้ำล้อมรอบ 2 ชั้น เพื่อใช้เป็นปราการป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและศัตรู

ท่านกำนันเล่าว่า บ้านคุณตาหมู่ 3 ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ แต่เดิมเป็นบ้านทุ่งวังหมู่ 1 และได้แยกออกมาเป็นบ้านคุ้มต่ำ หมู่ 17 ตำบลทุ่งวัง เมื่อมีการแบ่งแยกการปกครอง จากตำบลทุ่งวังแยกไห้ตำบลกระสังเดิมบ้านคุ้มต่ำ 67 จึงได้เปลี่ยนมาเป็นบ้านคุ้มต่ำหมู่ 3 ตำบลทุ่งวังดังเช่นในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังมี วัดโนนสูงทุ่งสว่าง เป็นศาสนสถานที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน ซึ่งมีประวัติความเป็นมาที่น่าทึ่ง ซึ่งในอดีตได้มีการค้นพบพระพุทธรูปปางมารวิชัยในสมัยทวารวดีกับในราวพุทธศตวรรษที่ 17 องค์พระพุทธรูปทำด้วยหินทรายสีแดงอมส้ม พระพักตร์ของพระพุทธรูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหลังพิงกับต้นมะค่าแต้แล้วก็ต้นมะค่าแต้และรอบๆบริเวณนั้นมีร่องรอยการเกิดไฟไหม้ แต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจองค์พระพุทธรูปไม่ได้รับความเสียหายจากการเกิดไฟไหม้แต่อย่างใด  และหมู่บ้านคุ้มต่ำยังเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างชุมชนให้เข้มเเข็งเพื่อพัฒนาอาชีพเเละสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน  ไปดูสินค้าที่ชาวบ้านที่นี่เขาทำกัน ไม่ว่าจะเป็นพัดที่ทำจากใบตาล แหนมหมู ขนมดอกจอก ขนมไข่หง กล้วยฉาบ ขนมทองม้วนและยังมีหมวกไหมพรมและพวงกุญแจไหมพรมอีกด้วย

ตุ๊กตาไหมพรม เป็นอีกหนึ่งสินค้าที่มีชาวบ้านอีกหลายครอบครัวที่เลือกเสริมรายได้ด้วยการฝึกถักไหมพรม ชาวบ้านไม่ได้ทำแค่ตุ๊กตาเท่านั้น ยังมีการพัฒนาทำเป็นหมวกบ้าง พวงกุญแจบ้าง เพิ่มรายได้ให้อีกด้วย อาหารขึ้นชื่อของหมู่บ้านอีกอย่างหนึ่งก็คือ แหนมหมู ด้วยสูตรเฉพาะของหมู่บ้านและชุมชนที่นี่ อาหารโดดเด่นประจำหมู่บ้าน ต้มยำไก่สามช่าสูตรโบราณ โจ๊ระดมหรือน้ำพริกกะทิ ไข่เจียวสมุนไพร แกงเปรอะและของหวานอย่างนารีจำศีลหรือก็คือกล้วยบวชชี เป็นต้น และยังสามารถพักผ่อนยามเย็นที่โฮมสเตย์ ที่นี่ก็มีให้เลือกสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนกันแบบสบายๆ ตามแบบวิถีชาวบ้าน หมู่บ้านแห่งนี้มีเรื่องราวและประวัติต่างๆมากมายอีกทั้งความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ และเรื่องราวของผู้คนในชุมชนวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ทำให้นักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนประทับใจและอยากกลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งที่บ้านคุ้มต่ำหมู่บ้านแห่งความศรัทธา ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก ชาวบ้านร่วมถึงท่านกำนัน ท่าน อสม.  ให้ความร่วมมือเเละสนับสนุนเป็นอย่างดี

            

 

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

 

อื่นๆ

เมนู