“หมู่บ้านนวัตวิถีที่ชื่อ บ้านตาลอง”

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

กุลปริยา คารศรี

          จากบทความในเดือนที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้กล่าวถึงครั้งแรกของข้าพเจ้าที่ได้ไปเยือน  ณ  ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก  และได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมา  มาพอสมควร โดยประวัติที่ได้นั้นเป็นความเป็นมาโดยรวมของตำบลทุ่งวัง  ซึ่งในบทความนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายดูเเลอีกด้วย คือบ้าน  ตาลอง  ซึ่งเป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อของตำบลทุ่งวังเลยก็ว่าได้  เนื่องจากเป็นหมู่บ้านนวัตวิถีต้นแบบของตำบล  ที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นประวัติความเป็นมาเเละพูดถึงสิ่งที่โดดเด่นที่เป็นที่รู้จัก รวมถึงความประทับใจที่ข้าพเจ้าได้รับจากบ้านตาลองดังจะกล่าวต่อไปนี้

บ้านตาลอง ประกอบไปด้วย 2 คุ้มใหญ่ๆ ได้แก่   คุ้มบ้านตาลอง  และคุ้มบ้านหนองครก สาเหตุที่ตั้งชื่อว่าบ้านตาลองนั้นมีความเป็นมามาจากสมัยแต่ก่อนในตอนก่อตั้งหมู่บ้านใหม่ๆนั้น มีสองตายายคู่หนึ่งชื่อ ตาดอนกับยายเเล ตาดอนเป็นคนหูหนวก  ในภาษาเขมรเรียกว่า  “ทะลอง”  ชาวบ้านทุกคนในหมู่บ้านให้ความเคารพตามากเลยมีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า ตาทะลอง การเรียกชื่อหมู่บ้านก็ผิดเพี้ยนเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ก็เลยกลายมาเป็นชื่อหมู่บ้านที่ชื่อว่า ตาลอง จน ณ ปัจจุบัน นอกจากประวัติความเป็นมาเเล้วสิ่งที่โดดเด่นของบ้านตาลองก็คือเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างชุมชนให้เข้มเเข็งเพื่อพัฒนาอาชีพเเละสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนเเละใกล้เคียง ซึ่งมีกิจกรรมให้ทำมากมาย อาทิเช่น การให้นักท่องเที่ยวนั่งรถเที่ยวชม ไหว้ศาลเจ้าปู่อุดม ไหว้ศาลปะกำช้าง เที่ยวชมสินค้าที่มาจากฝีมือชาวบ้าน เช่น กระเป๋าสาน ผ้าทอ เป็นต้น อีกทั้งยังมีการสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพจากการทำขนมขาย เช่นขนมกล้วยฉาบ ขนมดอกจอก เป็นต้น เเละสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทำเกษตรจากการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการปลุกพืชผักสวนครัวเพื่อไว้บริโภคเเละจำหน่ายกันภายในท้องที่   เเละยังมีการทำโฮมสเตย์ตัวอย่างของหมู่บ้านเพื่อให้เป็นชุมชนนวัตวิถีเเบบครบถ้วนสมบูรณ์นั่นเอง

จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลรวมถึงความเป็นมาเเละสภาพเเวดล้อมต่างๆที่หมู่บ้านเเล้วข้าพเจ้าได้รับความประทับใจเป็นอย่างมาก ชาวบ้านร่วมถึงท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเเละสนับสนุนเป็นอย่างดี   ชาวบ้านหลายๆคนให้ความร่วมมือในการมาให้ข้อมูลต่างๆ กันอย่างมากมาย เป็นกันเอง ข้าพเจ้าเห็นได้ถึงความอบอุ่นของคนในหมู่บ้าน ความสามัคคีกลมกลืนกันภายในหมู่บ้าน เเละการให้การต้อนรับผู้คนจากต่างถิ่นที่เข้ามาขอความร่วมมือกันเป็นอย่างดี เป็นอีกหนึ่งความประทับใจที่ได้จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้เเละข้าพเจ้าหวังว่าจะได้รับความประทับใจมากยิ่งขึ้นไปอีกเเน่นอน

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู