ธรรมชาติจัดสรร”บ้านยางงาม”

ศศิวิมล รสหอม

       จากที่ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลชาวบ้าน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก การลงพื้นที่ในเดือนที่ผ่านมาทำให้ดิฉันได้เห็นถึง  วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนในชุมชนชาวตำบลทุ่งวังในบริบทหลายๆด้านที่อาจจะไม่เคยได้สัมผัสจากที่อื่นมาก่อน และได้เห็นถึงปัญหาด้านต่างๆของชาวบ้านในชุมชน  ซึ่งบทความนี้ดิฉันจะพูดถึงหมู่บ้านที่ดิฉันได้รับผิดชอบนั่นก็คือบ้านยางงาม หมู่10 ซึ่งบ้านยางงามอยู่ในตำบลทุ่งวัง เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีประวัติและสถานที่ที่น่าสนใจอีกหมู่บ้านหนึ่งใน ตำบลทุ่งวัง และเป็นชุมชนที่มีป่าไม้ล้อมรอบเต็มไปด้วย ต้นยางงาม ซึ่งเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน ชุมชนแห่งนี้ เป็นพื้นที่ชุมชนที่ค่อยข้างอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยป่าไม้ร่มรื่นน่าอยู่ และมีลำธาร ห้วย หนอง คลอง บึง ล้อมรอบชุมชน

        อัตลักษณ์ของหมู่บ้านที่เห็นได้ชัดเจนก็จะมีต้นยางซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สูงถึง 40 เมตร ไม่ผลัดใบ ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบหนาสีเทา โคนต้นมีพูพอน เรือนยอดเป็นพุ่มกลมนั่นเอง สภาพแวดล้อมของหมู่บ้านยางงามนั้น มีความร่มรื่นเนื่องจากหมู่บ้านถูกปกคลุมด้วยต้นยาง  ซึ่งแต่ละต้นนั้นมีขนาดลำต้นที่ใหญ่มากปลูกคู่กับชุมชนมานานหลายปีเลยทีเดียว  และชาวบ้านในหมู่บ้านยังมีการปลูกยางพาราในรอบๆหมู่บ้าน ส่งผลให้มีอากาศร่มรื่นเย็นสบาย  นอกจากนี้ชาวบ้านยังเตรียมพื้นที่พักดินเพื่อปลูกปอเทืองพืชบำรุงดิน ซึ่งที่ผ่านมาชาวบ้านหลายที่นิยมปลูกกันมากขึ้น เพราะนอกจากคุณสมบัติบำรุงดินแล้ว ปอเทืองยังสร้างบรรยากาศสวยงามให้แก่พื้นที่ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้คนไปถ่ายรูป ชื่นชมกับความเหลืองอร่ามของปอเทือง เป็นการปรับปรุงและคืนธาตุอาหารให้แก่ดิน หลังจากเก็บเกี่ยวอ้อยส่งโรงงานเป็นที่เรียบร้อย   นอกจากนี้ยังมีศูนย์ปฏิบัติธรรมที่มีความสงบ สะอาด อยู่ท่ามกลางป่าไม้ เหมาะสำหรับนักปฏิบัติธรรมอย่างมาก

           จากการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลรวมถึงความเป็นมาเเละสภาพเเวดล้อมต่างๆที่หมู่บ้านเเล้วดิฉันได้รับความประทับใจเป็นอย่างมาก ชาวบ้านรวมถึงท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านให้ความร่วมมือเเละสนับสนุนเป็นอย่างดี   ชาวบ้านหลายๆคนให้ความร่วมมือในการมาให้ข้อมูลต่างๆ กันอย่างมากมาย ในส่วนของชาวบ้านนั่นจากที่ผู้สัมภาษณ์ได้สัมผัสมา ชาวบ้านเป็นกันเอง อัธยาศัยดี ในขณะที่ลงพื้นที่ยังมีคุณตาคุณยายหอบแตงโมมาฝากมาผ่าให้กิน และยังบอกว่าโอกาสหน้ามาอีกนะ ซึ่งคำนี้ทำให้ดิฉันและทีมงานรู้สึกประทับใจเป็นใจอย่างมากค่ะ

             

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.02 – การลงเก็บข้อมูลชุมชนเพื่อการวิเคราะห์สู่การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

อื่นๆ

เมนู