“บ้านโคกอะโตด”

 

สายฝน  เยรัมย์

             จากการลงพื้นที่ในทุกๆเดือนที่ผ่านมานั้นข้าพเจ้าได้ทราบเรื่องราวประวัติความเป็นมา วิถีชีวิตการเป็นอยู่  ประเพณีวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  ทอผ้า  ทอเสื่อกก ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทำไร่ ทำนา ซึ่งจะทำนาปี ปลูกอ้อย นอกจากนี้ก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไป ในบางครัวเรือนก็จะเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงกระบือ เลี้ยงวัว ในส่วนของประเพณีวัฒนธรรม ก็เป็นไปตามช่วงเวลา

ซึ่งในบทความนี้ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงหมู่ 11 บ้านโคกอะโตด ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ ไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ บ้านโคกอะโตดนั้นเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีแค่ 109 หลังคาเรือนเท่าเอง และชาวบ้านมีอาชีพทำไร่ (อ้อย) ทำนาเป็นส่วนมาก  บ้านโคกอะโตดมีจุดเด่นก็คือมี ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์พอสมควร และมีวิถีชีวิตแบบชาวบ้านคือการหาเช้ากินค่ำ มีชีวิตที่พอเพียง เช่น การหาเห็ดป่า หาหน่อไม้ป่า หรือแม้กระทั่งหาหนูหาปลา มาทำอาหารการกินเป็นต้น สิ่งเหล่านี้ก็ได้มาจากผลพวงของการมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์  การไม่ตัดไม้ทำลายป่านั่นบวกกับความอุดมสมบูรณ์นี้เอง จึงทำให้วัดป่าบ้านโคตอะโตดซึ่งเป็นสถานที่ พักสำนักสงฆ์ที่สำคัญอีกที่หนึ่งก็ว่าได้ เพื่อให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ในการปฏิบัติธรรมและหาความรู้ทางพุทธศาสนา  มีบรรยากาศที่ร่มรื่น  สงบ  อากาศถ่ายเท เหมาะสำหรับนักผู้ที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรม โดยมีพระอาจารย์ สุวิโรจน์ ธมฺนาสโย เป็นเจ้าอาวาส  วัฒนธรรมและประเพณีก็จะเป็นตามช่วงเวลา อาทิเช่น  ประเพณีบวชนาค   ประเพณีแซนโฎนตา  ประเพณีทำบุญหมู่บ้าน  ซึ่งก็จะคล้าย ๆ กันเหมือนประเพณีของท้องถิ่นเรา

 

ชาวบ้านบ้านโคกอะโตดถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยความสุข และรอยยิ้ม ในแบบชาว บ้าน พอเห็นก็อดที่จะมีความสุขและยิ้มตามไปด้วย  เดือนที่  4  ของการทำงานแล้วนั้น พวกเราทีมงานตำบลทุ่งวัง  ทุกๆ ครั้ง เต็มไปด้วยรอยยิ้ม  การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้การต้อนรับทุกครั้งจากชาวบ้านเป็นอย่างดีข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและมีความสุขทุกครั้งที่ได้มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้

? SC02 – ทุ่งวัง Ep.04 – กิจกรรมการสำรวจข้อมูล โควิด-19 รายชุมชน ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู