“ชุมชนพ้นโควิด-19”

             จากหลายเดือนที่ผ่านมาพอจะทราบได้ว่า การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างในหลายๆ ประเทศที่ได้เป็นข่าวตามสื่อต่างๆอยู่ในขณะนี้ สำหรับในประไทยเองตามข่าวแล้วก็ได้มีการแพร่ระบาดในหลายๆพื้นที่เช่นกัน แม้แต่ในชุมชนเองก็ยังสามารถพบว่ามีผู้ติดเชื้อได้

             อย่างไรก็ตามในส่วนของงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัยนั้น ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การสัมภาษณ์คนในชุมชนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การรณรงค์จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน การจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ การจัดทำอุปกรณ์ป้องกันระยะห่าง การแจกหน้ากากอนามัยให้กับผู้คนในชุมชน การจัดกิจกรรรมเชิงรุก เชิงรับเหล่านี้ได้จัดทำขึ้นในชุมชน ตำบลทุ่งวัง เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนให้ห่างไกลจากการระบาดของโรคโควิด-19 อีกทางหนึ่งและยังตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ได้เป็นอย่างดี

  

การให้ความรู้กับชุมชนไม่ว่าจะเป็นการจัดกิจกรรมการป้องกัน การจัดทำน้ำยาฆ่าเชื้อ การแจกอุปกรณ์การป้องกันต่างๆ หรือแม้แต่การประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน เหล่านี้จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้ผู้คนในชุมชนสามารถป้องกันตัวเองจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ได้ โดยไม่ต้องมีความกังวลใจกับการใช้ชีวิตประจำวันได้อีกต่อไป

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู