สู้ไปด้วยกันชาวทุ่งวัง

 

บทความในเดือนนี้ของข้าพเจ้า จะกล่าวถึงการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา หรือที่เรียกกันว่าโรคโควิด19 นั้นเอง เพราะว่าโรคโควิด19 ได้แพร่ระบาดระลอกใหม่ ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ทำให้โรคโรควิด19ได้แพร่มาถึงยังอำเภอสตึก ทำให้โควิด19 ใกล้เข้ามาในชุมชนชาวตำบลทุ่งวังมากยิ่งขึ้น

อำเภอสตึกนั้นถึงได้ว่าเป็นพื้นที่สีแดงของ จังหวัดบุรีรัมย์ก็ว่าได้ จึงทำให้ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ถึงได้ว่าเป็นจุดเสี่ยงของโรคโควิด19 ก็ว่าได้ จึงทำให้การลงพื้นที่ของเดือนนี้ต้องให้ความสำคัญกับโรคโควิด19 ให้มากยิ่งขึ้น โดยทางโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ได้มอบหมายให้ผู้จ้างงานจัดกิจกรรม Covid week เป็นกิจกรรมเชิงรุกในแต่ละตำบล  เช่น แนวทาง เชิงรุก เชิงรับให้ความรู้กับชาวชุมชนทุ่งวัง ร่วมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีน  และยังมีการจัดอบรมการทำน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อนำไปทำความสะอาดบ้านเรือนอีกด้วย ทั้งยังมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้กับชาวชุมชนตำบลทุ่งวัง ร่วมถึงการทำอุปกรณ์ฉากกั้นระยะห่างให้กับโรงเรียนในเครือตำบลทุ่งวังด้วย  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเคลียร์พื้นที่ เคลียร์เชื้อร้าย สร้างความปลอดภัยในชุมชน โดยข้าพเจ้าและทีมงานได้ช่วยกันทำความสะอาดสถานที่สำคัญในชุมชนอีกด้วย อย่างเช่น วัด หรือโรงเรียน ในการจัดกิจกรรมต่างๆของทาง 1 ตำบล 1 มหาลัยได้สร้างความรู้และประโยชน์ให้แก่ชุมชนชาวตำบลทุ่งวังเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นวิธีการป้องกันพื้นฐานที่ทุกคนต้องปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อห่างไกลโรคโควิด19นั้นเอง

จากการลงพื้นที่ของเดือนนี้ทำให้ชุมชนตำบลทุ่งวังมีการตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้มากขึ้น  ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมถึงชาวบ้านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทุกครั้งที่พวกข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ สุดท้ายขอเชิญชวนทุกท่านไปฉีดวัคซีนกันนะคะ

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.05 – ก้าวต่อไปสู้ภัยโควิดทีมตำบลทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู