“วัคซีนฉีดได้”

          จากรายงานข่าวตามสื่อต่างๆ ในหลายๆเดือนที่ผ่านมาทำให้ทราบกันดีว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ มีการแพร่ระบาดอยู่ในทุกๆจังหวัดของประเทศไทย แต่ที่ระบาดหนักสุดนั้นมีอยู่ 10 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม  ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา พื้นที่ดังกล่าวนี้จึงเป็นพื้นที่ควบคุมสีแดง ทำให้มีผลกระทบกับแหล่งอุตสาหกรรมคนใช้แรงงาน พ่อค้า แม่ค้า ตามมาเป็นจำนวนมากเช่นกัน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดได้ดีที่สุดและเพื่อทุกคนจะได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติเหมือนเดิม

การแพร่ระบาดที่หนักมากขึ้นของโรคโควิด-19 ที่มีอยู่หลายสายพันธ์วัคซีนจึงมีความจำเป็นเป็นอย่างมากต่อการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 อยู่ในขณะนี้ ซึ่งวัคซีนแต่ละยี่ห้อเมื่อฉีดเข้าไปแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงกับบุคคลคนนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายที่ไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่มีผลที่ร้ายแรงมาก เมื่อทราบแบบนี้แล้วตามแหล่งชุมชน แต่ละหมู่บ้านก็จะมี อ.ส.ม. ซึ่งเป็นอาสาสมัครของชุมชนจะอาสาสอบถามรายชื่อของคนในชุมชนเพื่อลงทะเบียนสำหรับรับวัคซีนที่รัฐบาลได้จัดสรรค์ให้เพื่อฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับตัวเอง จากสถานการณ์ดังกล่าวจะทราบได้ว่าแหล่งชุมชนตำบลทุ่งวังเองก็เป็นอีกตำบลหนึ่งที่ อ.ส.ม. ประจำหมู่บ้านของตำบลต่างก็เร่งลงทะเบียนรายชื่อจองรับคิวการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไวรัสโควิด-19 ให้กับชุมชนของตัวเอง และอีกอย่างประชากรในชุมชนก็รับรู้ถึงข่าวสารการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีอยู่หลายสายพันธ์ ได้เป็นอย่างดีจึงทำให้ส่วนมากการลงทะเบียนการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยดีเช่นกัน     

ไม่ว่าการแพร่ระบาดโควิด-19 อยู่ในขณะนี้จะเป็นสายพันธ์ไหน ถ้ามีวัคซีนที่ดีเมื่อฉีดเข้าไปแล้วจะสามารถสร้างภูมิต้านทานได้เป็นอย่างดี และประชาชนในชุมชนให้ความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาด ไม่ว่าจะเป็นการกักตัวเมื่ออยู่ในภาวะเสี่ยง การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย ซึ่งเหล่านี้ก็สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ไม่ให้แพร่กระจายไปได้อีกอย่างแน่นอน

 

อื่นๆ

เมนู