‘’ชุมชนตำบลทุ่งวัง  ร่วมใจ ต้านภัยโควิด19’’

       การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความโกลาหลให้กับโลกเป็นอย่างมาก รวมทั้งเป็นฝันร้ายให้กับชีวิต สถานการณ์การระบาดภายในประเทศไทยยังเป็นช่วงเวลาอันตรายมากทีเดียวมีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น เราจึงจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีที่ดีเพื่อหลีกหนีไวรัสโคโรนานี้มีได้หลายวิธีการปฏิบัติและหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การหลีกหนีความเสี่ยง การดูแลเรื่องความสะอาด เป็นต้น

     สถานการณ์ covid-19 ในประเทศไทย ยังมีผู้ป่วยติดเชื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็รวมถึงจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีผู้ป่วยติดเชื้อมากในระดับหนึ่ง จึงทำให้มีผู้ป่วยจากพื้นที่สีเเดงเข็ม เเละผู้ป่วยในจังหวัด จึงทำให้เราต้องตื่นตัวเเละคอยเฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลา รวมถึงการปฎิบัติตามมาตรการของรัฐ เเละให้ความร่วมมือร่วมใจ ช่วยเหลือหมู่บ้านที่ถูกปิดหรือกักบริเวร โดยการเเบ่งปันอาหาร    น้ำดื่ม รวมถึงยารักษาโรคในปัจจุบัน ถึงเเม้จังหวัดบุรีรัมย์ของเรา มีโรงพยาบาลสนามมากพอที่จะรองรับผู้ป่วยที่กลับมารักษาตัว เเละผู้ป่วยที่ติดเชื้อในจังหวัด เเต่ก็ไม่ควรที่จะละทิ้งการสวมเเมส ล้างมือ เเละไม่เดินทางข้ามจังหวัดเหมือนเดิม จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเพื่อลดการติดเชื้อ ลดภาระให้เเก่ หมอ พยาบาล นี่ก็ถือว่าเราได้ให้ความช่วยเหลือต่อผู้เจ้าหน้าที่เเละสังคม รวมถึงประเทศของเราด้วย การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า และกลุ่มผู้ปฎิบัติงาน U2T ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564  ได้มีการลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของบริจาคให้กับศูนย์กักกัน ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง และได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำคาวามสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆของ วัดบ้านม่วงหวาน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ และยังได้มอบหน้ากากอนามัย และเจลทำความสะอาดให้กับคนในชุมชนเหล่านั้น 

     การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการขอความร่วมมือจากชาวบ้านในชุมชน เพื่อช่วยกันทำความสะอาดบริเวรที่จะเป็นจุดเสี่ยง ขอขอบคุณชาวบ้านและผู้สนับสนุนเรื่องอุปกรณ์ ป้องกันต่าง ๆที่ได้นำมาแจก ให้คนในชุมชนได้ใช้ ไม่ว่าการระบาดครั้งไหน ถ้าทุกคนในชุมชนยังร่วมสามัคคี ป้องกัน ตัวเองและผู้คนรอบข้าง ก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู