”  U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19″

  เดือนที่ 7 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดกลับระบาดอีกครั้งระบาดครั้งนี้แรงเท่า ๆ รอบแรก ๆ ที่ผ่านมาเพราะยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกาลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปแจกอุปกรณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการทำเจลแอลกอฮอล์เพื่อไว้ใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรค และทีมผู้จ้างงานของเรายังได้ทำกิจกรรมจิตอาสาให้กับชุมชนในตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

          เนื่องด้วยพวกเราชาว U2T ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ ศูนย์กักกันตัวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึกมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้กับศูนย์กักกัน ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือน้ำใจให้ชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตีก รับมอบของอุปโภค บริโภคโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

อีกทั้งพวกเราทีมผู้ปฏิบัติงานได้ไปร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยการทำความสะอาดวัดบ้านค้อ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก ร่วมกับ อาสาสมัครหมู่บ้าน (อสม.) ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย แล้วชาวบ้านค้อในการทำความสะอาดวัด

 

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.07 – ชาว U2T ปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19 ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู