จิตอาสาร่วมใจช่วยเหลือศูนย์กักกัน

 

 

จากที่มีการประชุมออนไลน์ในวันที่ 14 สิงหาคม 2564 ได้ทำการลงพื้นที่ช่วยเหลือศูนย์กักกันคัดกรอกคนเข้าเมือง ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังและทำจิตอาสาที่วัด ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้มีการลงไปช่วยคนในพื้นที่ตำบลทุ่งวังในการมีส่วนร่วมป้องกันโควิด 19

 

ในการลงไปช่วยคนในพื้นที่ตำบลทุ่งวังในการมีส่วนร่วมป้องกันโควิด 19 ได้มาการจัดซื้อของไปช่วยศูนย์กักกันคัดกรอกคนเข้าเมืององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประกอบไปด้วย น้ำเปล่า กาแฟ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และขนมต่าง ๆ อีกมากมาย เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลทุ่งวังคอยดูแลในเรื่องการหาอาหาร จัดให้ผู้ที่มากักตัว 14 วัน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โดยมีผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังมารับของที่ผู้จ้างงานนำมาช่วยเหลือด้วยตัวเอง และมีการทำจิตสาให้กับที่วัด โดยไปนำเจลล้างมือไปมอบให้ที่วัด และมีการณรงค์ทำความสะอาดจุดต่าง ๆ ของวัด โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำตำบลทุ่งวังมาช่วยในการณรงค์ที่วัด

 

จากลงพื้นที่ในการไปช่วยเหลือศูนย์กักกันคัดกรอกคนเข้าเมือง ซึ่งผู้จ้างงานได้มีการช่วยเหลือในเรื่องการหาอาหาร จัดให้ผู้ที่มากักตัว 14 วัน ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจากจังหวัดอื่น เผื่อที่จะมาอาศัยที่บ้านตัวเองจากสถานการณ์การระบาดโควิด 19 และในกันยายนผู้จ้างจะมีการลงพื้นที่อีกครั้ง เผื่อไปช่วยเหลือตำบลทุ่งวังในเรื่องต่าง ๆ จากโควิด 19

 

   

 

 

 

อื่นๆ

เมนู