” ทุ่งวัง ต้องยิ้มออก”           

                   เดือนที่ 8 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดกลับระบาดอีกครั้งระบาดครั้งนี้แรงเท่า ๆ รอบแรก ๆ ที่ผ่านมาเพราะยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกาลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปจัดอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับชาวบ้านในตำบลทุ่งวัง ทีมงานผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมอบรมการตลาดออนไลน์ มีอาจารย์ผู้รู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์มาเป็นวิทยากรบรรยายให้รับฟัง เพื่อต่อยอดการขายผลิตภัณฑ์ในชุมชนให้กับชาวบ้านตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ซึ่งทีมผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการช่วยชมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้มีความเป็นมาตรฐานตรงกับความต้องการของตลาด และทรัพยากรในชุมชนด้วย จะมีคณะอาจารย์จากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เข้าไปให้ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของเรา เพื่อช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านช่วง โรคระบาดโควิด-19 ระบาดหนักทั่วทุกพื้นที่

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู