ชนาธิป จันทนะชาติ

การค้าขายปัจจุบันมีการขยายคลอบคลุมทั้งทางตั้งหน้าร้านและทางออนไลน์ facebook instagram และอื่น ๆ ทางโซเซียลมีเดีย ทำให้มีการสร้างรายได้ให้แก่แม่ค้าพ่อค้าได้หลายช่องทางเกิดการกระจายสินค้าได้มากมาย ทำให้สามารถเสนอผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโคต้องการได้อย่างง่าย สั่งซื้อได้ตามกำลังของผู้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว ทางหลักสูตรและผู้จ้างงานได้จัดอบรมตลาดออนไลน์และผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อยกระดับให้กับผู้จ้างงานและประชาชนที่สนใจในการขายของออนไลน์

โดยมีการอบรมการขายสินค้าออนไลน์อย่างไรให้ผู้สนใจสินค้าในผลิตภัณฑ์ของเราเอง หรือสามารถหาสินค้าใดมาขาย และการวางแผนการตลาดในการขายสินค้าให้เป็นระบบไม่ซับซ้อน มีความโดดเด่น ทั้งการขายสินค้าและบริการลูกค้าสนใจ เพื่อพัฒนาสินค้าของตัวเองให้สามารถตามเทรน กะแสของสังคมว่ามีการต้องการสินค้าประเภทใด

ทางหลักสูตร ได้จัดการอบรมให้แก่ประชาชนในตำบลทุ่งวัง และผู้ปฏิบัติงานนำไปแนะนำแก่ประชนที่มีความต้องการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อสร้างเส้นทางหารายได้ให้แก่ครอบครัว และยังสามารถแนะนำการผลิตสินให้เป็นไปตามกะแสและเทรนของสังคมในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสม

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู