ทุ่งวัง E-Commerce

 

กฤษณพล สีเสือ

 

          จากบทความที่ผ่านมาเราได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ ผลกระทบของชาวตำบลทุ่งวัง จากการระบาด Covid-19 ระลอกใหม่ ที่ส่งผลถึงระยะยาว และการป้องกัน การแพร่ระบาดในชุมชน บทความนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับการค้าขายในยุคสมัยที่สื่อออนไลน์เข้ามาในชีวิตประจำวันแล้วนั่นเอง

          เนื่องจากตำบลทุ่งวังนั้น ส่วนมากจะมีสังคมผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก และอัตราการว่างงาน ที่เพิ่มมากขึ้น ในวิกฤตโรคระบาด Covid-19 การเข้ามาถึงสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างทำให้ผู้คนทุกเพศ ทุกวัย สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทำให้เราสามารถมองเห็นช่องทางในการทำตลาดผ่านเครือข่ายออนไลน์ได้ เนื่องจากสื่อทางออนไลน์นั้น สะดวก เข้าถึงง่าย และไม่เสียค่าใช้จ่าย ทำให้ประชาชนชาวทุ่งวังสามารถเข้าถึง และมองเห็นช่องทางการตลาดได้ เช่น การทำการตลาดขายผ้าไหมออนไลน์ ผ่าน Facebook Fanpage หรือ ทางเว็บไซต์ขายของออนไลน์ เช่น Lazada Shoopee เป็นต้น สามารถลงขายสินค้า ไม่เสียค่าใช้จ่าย และสะดวกนั่นเอง

           จากบทความที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นแสดงถึงช่องทางการค้าขาย ไม่ใช่แค่ในตลาดในชุมชนเท่านั้น ช่องทางออนไลน์ยังสามารถเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับประชาชนชาวทุ่งวังนั่นเอง

 

อื่นๆ

เมนู