“ทุ่งวังสู้โควิด พิชิตโดยใช้ออนไลน์”

          เดือนนี้เป็นเดือนที่ 8 ของการทำงานกับโครงการ 1ตำบล 1มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดยังมีการระบาดอยู่ในทุกพื้นที่ ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นอีกเช่นเคย เนื่องจากการลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก และภารกิจประจำเดือนของพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไป ทางทีมงานของเราเเละคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้มีการบูรณาการโดยการใช้สื่อออนไลน์เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ทางทีมงานของพวกเราได้มีการจัดกิจกรรมลงพื้นที่ไปจัดอบรมตลาดออนไลน์ให้กับชาวบ้านตำบลทุ่งวัง โดยที่ทีมผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมการอบรมการตลาดออนไลน์จากทางอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้ โดยทางเราได้เข้าอบรมเเละนำความรู้ไปถ่ายทอดให้กับชาวบ้านเพื่อให้ภารกิจตามวัตถุประสงค์ของพวกเราคือให้ชาวบ้านสามารถมีความรู้เพิ่มเติมในการที่จะขายสินค้าและต่อยอดการขายให้ประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางทีมงานของพวกเรามีแนวทางในการที่จะช่วยชาวบ้านในการเพิ่มยอดขายให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนโดยการใช้การตลาดออนไลน์ที่ชาวบ้านอาจจะยังไม่ค่อยมีความรู้มากเพียงใดแต่ในปัจจุบันเป็นช่องทางที่สำคัญเเละได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ในการเพิ่มยอดขายเเละทำให้สินค้าที่ชาวบ้านมีอยู่ในท้องถิ่นนั้นเป็นที่รู้จักเเละเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันมากยิ่งขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่พวกเราได้ตั้งไว้เเละบรรลุเป้าหมายตามโครงการของพวกเรา

ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันอาจจะยังไม่คลี่คลายเเต่ทางทีมงานของพวกเราก็ได้มีการระดมความคิดเเละร่วมกันแก้ปัญหาโดยการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาบูรณาการให้งานเเต่ละเดือนของพวกเรานั้นประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

 

                     

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู