ทำความรู้จักตลาดออนไลน์

     ข้าพเจ้านางสาวสายฝน เยรัมย์ เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทประชาชน ในเดือนนี้ข้าพเจ้าและคณะดำเนินงานทุกท่าน ได้รับมอบหมายให้มีการจัดอบรมแบบออนไลน์ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าสถานการณ์ช่วงนี้โรคcovid 19 ได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว และหนักขึ้นทุกวันซึ่งตำบลทุ่งวังในบางหมู่บ้านก็พบคนติดเชื้ิอเช่นกัน ทำให้การลงพื้นที่ในแต่ละเดือนนั้นทำได้ยากขึ้น จึงได้มีกิจกรรมอบรมทางออนไลน์ขึ้น

โดยทางทีมงานตำบลทุ่งวังได้มีการจัดอบรมออนไลน์เรื่อง การตลาดออนไลน์และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับผู้ปฏิบัติงานและชุมชนที่สนใจเพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาสัมมาชีพซึ่งทางหลักสูตรจะดำเนินการลงไปอบรมในพื้นที่อีกครั้งในเดือนถัดไป และในการอบรมครั้งนี้พวกเราได้อบรมผ่านทางระบบออนไลน์ในแอปลิเคชั่น youtube โดยมีวิทยากร อาจารย์วรินพิพัฒน์ วัชรพงษ์เกษม สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยาย  ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากในสถานการณ์โควิด  ในปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่หันมาซื้อขายทางออนไลน์มากขึ้นและยังเป็นที่นิยมของทุกช่วงวัย เพราะว่าสะดวกและรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องไปซื้ิอสินค้าหน้าร้านและยังเป็นการป้องกันตนเองจากโรคโควิดอีกด้วย เราจึงจำเป็นต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ให้มากที่สุด เพื่อจะให้ผลิตภัณฑ์ของเราเป็นที่รู้จักและเข้าถึงตลาดออนไลน์ให้มากขึ้น ไม่ว่าจะไลฟ์สดขายหรือขายผ่านทาง facebookตามเพจซื้อขายต่างๆก็ดี เพราะเป็นช่องทางหาลูกค้าได้เยอะและได้กำไรดี จึงทำให้มีแม่ค้าออนไลน์เยอะมากในทุกวันนี้ ถือได้ว่าเป็นการแข่งขันทางการตลาดอีกทางหนึ่งก็ว่าได้ จึงทำให้การอบรมการตลาดออนไลน์ให้แก่ชุมชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในตอนนี้เพราะจะได้ทำให้รู้เขารู้เราได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ผู้ที่เข้าอบรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19อย่างเคร่งครัดโดยมีการสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและเว้นระยะห่าง  โดยทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี จึงทำให้กิจกรรมการอบรมออนไลน์ดำเนินการอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู