“สินค้ากับตลาดออนไลน์”

                            ในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์มีบทบาทต่อการดำรงชีวิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่รวดเร็ว ข้อมูลข่าวสารทั่วโลก ตลอดจนการสั่งซื้อหรือการขายสินค้าออนไลน์ ทุกวันนี้เป็นที่นิยมอย่างมากทุกช่วงวัยเพราะสะดวกและสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา อาทิเช่น การไลฟ์สดขายของใน Facebook Instagram ตลอดจนการสร้างเพจขึ้นมาเพื่อเป็นร้านค้าออนไลน์หรือเป็นแหล่งชุมชนแห่งการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จากสถานการณ์ช่วงนี้โรคโควิด-19 ได้แพร่ระบาดในขณะนี้นั้น ตำบลทุ่งวังนอกจากจะสร้างศูนย์กักตัวแล้วในบางหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของตำบลทุ่งวังยังพบคนติดเชื้อ และบางหมู่บ้านต้องปิดหมู่บ้านชั่วคราว เช่นกัน ทำให้การลงพื้นที่ไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ แต่เราก็ยังมีกิจกรรมเรียนรู้อย่างต่อเนื่องนั่นคือกิจกรรมอบรมทางออนไลน์ ซึ่งหัวข้อในการอบรมครั้งนี้คือเรื่อง การเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ โดยมีวิทยากร อาจารย์วรินพิพัฒน์ วัชรพงษ์เกษม สังกัด สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยาย จากการอบรมครั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าเราจะทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนของเราที่เราทำขึ้นมาให้เป็นที่น่าสนใจและขายสินค้าได้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างชุมชนออนไลน์หรือร้านค้าออนไลน์ การทำ content ต่างๆ การสร้างเพจขึ้นมาใน facebook หรือการไลฟ์ขายสินค้าใน facebook ตลอดจนการสร้างแพ็คเกจสินค้าให้เป็นที่น่าสนใจและดึงดูดลูกค้า การทำการตลาดในสื่อออนไลน์ เช่น โฆษณา Facebook มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทำให้สินค้าของเราเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยใช้วิธีต่างๆ
ในการจัดกิจกรรมอบรมออนไลน์ครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อเราเป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชนอย่างเดียวแต่เราต้องรู้จักวิธีการนำสินค้ามาต่อยอดและจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเป็นที่รู้จักและดึงดูดผู้ซื้อได้ ในร้านค้าออนไลน์หรือตลาดออนไลน์ซึ่งในขณะนี้อยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้ามาขายในตลาดออนไลน์นับว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

           

           

 

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.08 – ทุ่งวังออนไลน์ upskill useskill ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู