เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ส่งผลกระทบต่างๆในชีวิตประจำวัน เช่นการสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดความเสี่ยง ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่าง การเก็บตัวอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการลงพื้นที่ปิด เป็นต้น ซื่งนั้นเป็นผลกระทบที่เปลี่ยนระบบการเรียน เป็นการเรียนออนไลน์แต่เนื่องจากมีประกาศ ที่จะเปิดเรียนแบบออนไซต์ ในภาคเรียนหน้าสำหรับโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ที่มีความพร้อม ซึ่งทาง U2T กลุ่มจ้างงาน ตำบลทุ่งวัง ได้เข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไซต์ในภาคเรียนหน้า ชื่อ กิจกรรมจิตอาสา รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19

การดำเนินโครงการของกิจกรรมนี้ก็คือ การมอบอุปกรณ์ กีฬา และอุปกรณ์ทำความสะอาด ได้ทำความสะอาด บริเวณ ภายในโรงเรียน และถนนเส้นทางเข้าของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ 2564

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู