U2T รวมน้ำใจจิตอาสา พัฒนาโรงเรียนหนองครก

ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

     ภารกิจสำหรับผู้จ้างงานในเดือนตุลาคมนี้ ผู้จ้างงานได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ที่โรงเรียนหนองครก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทางผู้จ้างงาน คณะอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับความร่วมมือจากทาง คณะครูโรงเรียนหนองครก ชาวบ้านตำบลทุ่งวัง ในการรับมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของต่าง ๆ และร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา 

     โดยรายละเอียดของกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลังปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” ที่โรงเรียนหนองครก ตำบลทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นั้น ในช่วงแรกจะเป็นการมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา สิ่งของต่าง ๆ ให้กับโรงเรียนหนองครก โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร ชื้นชูจิตร คณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้มอบ และมีท่านผู้อำนวยการ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็นผู้รับมอบ หลังจากนั้นได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 การรับมือ การจัดการเรียนการสอน รวมถึงการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อมาได้มีการร่วมแรง ร่วมใจ การทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนหนองครก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เช่น การทำความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องประชุม รวมถึงพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น สนานกีฬาต่าง ๆ ฯลฯ 

 

ถือเป็น Big Cleaning Day ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียนหนองครก เพื่อที่จะรอเด็ก ๆ นักเรียนได้กลับมาเปิดภาคเรียนได้แบบปกติอีกครั้ง

จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู