“จิตอาสาพัฒนาช่วยกัน”
จะเห็นได้ว่าสถานการณ์โควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องในหลายๆ พื้นที่ของประเทศไทย ทำให้หลายๆหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ยังต้องมีการหยุดกิจการหรือหยุดการทำงานกันออกไปก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะแพร่ระบาดไปได้มากกว่านี้
โรงเรียนเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและติดเชื้อได้ง่าย เพราะมีการจับกลุ่มรวมตัวกันในหมู่นักเรียนเอง จึงต้องมีการป้องกันด้วยการสั่งปิดโรงเรียนทั่วทั้งประเทศออกไป เช่นนี้ เอง โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาลัย จึงได้มีการสอดแทรกกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาโรงเรียนนี้ขึ้นมา เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กๆและคุณครูผู้สอน ได้มีขวัญและกำลังใจในการเรียนการสอนต่อไป
โดยกลุ่มจิตอาสาได้นำอุปกรณ์กีฬาและเสื้อยืดแขนยาวไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านหนองครกเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในตำบลทุ่งวัง ซึ่งเป็นหนึ่งตำบลในโครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาลัย ในส่วนของชุมชนบ้านหนองครกเองก็ได้รับเสื้อยืดแขนยาว จากนั้นกลุ่มจิตอาสายังได้ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองครกให้น่าอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้นกว่าเดิม จากการที่ได้ถูกสั่งปิดมาเป็นเวลานานหลายเดือน เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และก็ยังคงต้องเฝ้าระวังช่วยกันป้องกันอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องเช่นเดิม

                                                                   

                                                                                               

โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาลัย นับได้ว่าเป็นโครงการที่เอื้อประโยชน์ต่อชุมชนได้เป็นอย่างดี ในหลายๆด้าน การช่วยเป็นจิตอาสาพัฒนาของ โครงการ ๑ ตำบล ๑ มหาลัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการช่วยเหลือชุมชนตำบลทุ่งวังซึ่งเป็นตำบลได้ในอีกด้านหนึ่ง เพราะสามารถทำให้คนในชุมชนมีกำลังใจต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู