รักษาสิ่งแวดล้อมที่ทุ่งวัง

 

กฤษณพล  สีเสือ

 

บทควาทที่ผ่านมาผมได้เคยเกริ่นนำในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศของตำบลทุ่งวังไปแล้ว ส่วนในบทความนี้ผมจะเขียนถึงเรื่องเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม แล้วทำไมถึงผู้จ้างงานจะต้องมาทำจิตอาสาในครั้งนี้

โดยส่วนใหญ่แล้วทุ่งวังนั้นมีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติมากมาย บรรยากาศน่าหลงไหลโดยปัจจุบันในบางพื้นที่มีเศษไม้ใบหญ้าที่ล่วงหล่นตามฤดูกาล เนื่องในช่วงเดือนมีฝนตกตลอด ทำให้พื้นเปียกและสกปรก ทางผู้จ้างงานได้พบปัญหาจึงมีการจัดกิจกรรมขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยทำความสะอาดสถานที่สำคัญ ๆ เช่น สถานศึกษา เนื่องใกล้วันเปิดเทอม เราจึงได้ร่วมมือกับชาวบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และบุคลากรทางการศึกษา มอบสิ่งของและทำความสะอาดนั่นเอง

สุดท้ายนี้ทางผู้จ้างงานได้เล็งเห็นปัญหา และดำเนินการตามเป้าหมายที่ทางโครงการมอบหมายงาน ไม่ใช่เพียงดำเนินตาม แต่ทางผู้จ้างงานได้นำไปลงมือปฎิบัติการ เพื่อความน่าอยู่ของชาวตำบลทุ่งวังนั่นเอง

 

อื่นๆ

เมนู