เมตตา  โหรารัมย์

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ซึ่งทำให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวาง ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่างๆในชีวิตประจำวันทั้งนี้ประชาชนทุกคนต้องร่วมกันสวมหน้ากากเพื่อลดความเสี่ยงใช้เจลล้างมือมือหรือแอลกอฮอล์ทำความสะอาดล้างมือบ่อยๆและรักษาระยะห่างเป็นต้นอีกหนึ่งผลกระทบที่ส่งผลโดยตรงคือการเปลี่ยนระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โรงเรียนซึ่งเป็นสถานศึกษารับผลกระทบโดยตรงจากผลกระทบนี้ เด็กๆไม่สามารถไปโรงเรียนได้ คณะครูผู้บริหารไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนได้ เพื่อลดความเสี่ยงและความรับผิดชอบต่อสังคม

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศหลักเกณฑ์เปิดเรียนที่มีความพร้อมเป็นการเรียนการสอนแบบออนไซต์ U2Tจึงได้จัดกิจกรรมอาสารวมพลังปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19  ดิฉันนางสาวเมตตา โหรารัมย์ ผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคประชาชนตำบลทุ่งวัน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มจ้างงานตำบลทุ่งวันได้มีความเห็นร่วมกันจัดทำกิจกรรมอาสาที่โรงเรียนบ้านหนองครกตำบลทุ่งวัน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ นำทีมโดยคณะอาจารย์ผู้ดูแลกลุ่มร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพร้อมกับจิตอาสาในชุมชนรวมไปถึงบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองครก กิจกรรมในครั้งนี้เราได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์กีฬ ารวมถึงเสื้อจิตอาสาให้กับชุมชนและที่สำคัญที่สุดพวกเรา U2Tได้ร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาทำความสะอาดทั้งภายในและนอกบริเวณโรงเรียน เช่น กวาดใบไม้ ตัดหญ้า ล้างห้องน้ำ ล้างโรงอาหาร อาคารประชุม อาคารเรียน อาคารนั่งพัก ตัดต้นไม้เล็กๆ จัดอาคารสถานที่บริบทและสิ่งแวดล้อมให้ดูสะอาดให้เหมาะตามบริบทของโรงเรียนให้หน้าดู หน้าอยู่ หน้าเรียน พร้อมต้อนรับการเปิดภาคเรียนได้อย่างสวยงาม

โดยภาพรวมกิจกรรมนี้ดิฉันคิดว่ามีประโยชน์กันอย่างมากและเป็นการบูรณการได้อย่างลงตัว ชุมชน โรงเรียนและที่สำคัญพวกเราได้มีความสุขในการทำจิตอาสาในครั้งนี้ได้เห็นรอยยิ้มของชุมชน บุคลากรและตัวพวกเราเองอย่างมีความสุขหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมอาสาในครั้งนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชนและโรงเรียนได้ค่ะ

อื่นๆ

เมนู