ข้าพเจ้านางสาวนฤมล วะลาฤทธิ์ ผู้ปฏิบัติงานจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ๑ ตำบล ๑ มหาวิทยาลัย  “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ประเภทบัณฑิตจบใหม่ (กลุ่มงานกพร. ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์)

การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ณ ที่ว่าการอำเภอแคนดง

  • เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง น้ำมูลเอ่อล้น ทำให้อำเภอแคนดงในบางพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม
  • นายอำเภอแคนดง ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังที่เกิดจากการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแคนดง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำแคนดงเป็นพื้นที่รับน้ำจากอำเภอคูเมือง บ้านด่าน และเมืองบุรีรัมย์ ทำให้ต้องมีการระบายน้ำเพื่อรักษาระดับน้ำในอ่างฯ ให้อยู่ในระดับที่พร้อมรองรับมวลน้ำที่จะไหลมาจากพื้นที่ต่าง ๆ และลดความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำล้นอ่างจนไหลทะลักเข้ามาท่วมในพื้นที่ชุมชนหรือที่พักอาศัย
  • และเร่งลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวแคนดงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในทันทีพร้อมประสานงานให้การช่วยเหลืออย่างทั่วถึง รวมทั้งเฝ้าระวังมวลน้ำที่จะส่งผลกระทบต่อประชาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  พร้อมทั้งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อยู่อาศัย ในพื้นที่

   

การแก้ไขปัญหา
– แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย(น้ำระบายไม่ทัน)ในเขตเทศบาลตำบลแคนดง โดยร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่าจะต้องทำการลอกคลองและขุดเปิดทางระบายน้ำพื้นที่บางส่วนบริเวณสองฝั่งถนนสาย 2226 ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดอนามัยเพื่อที่จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงบ้านด่าน แขวงทางหลวงจังหวัดบุรีรัมย์

 

  • การปฏิบัติงานในเดือนตุลาคม ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลและจัดเตรียมข้อมูลเพื่อรายงาน และ 📌(update) สถานการณ์น้ำท่วมรายวัน รวมทั้งได้จัดเตรียมถุงน้ำใจที่จะนำไปมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ประกอบด้วย ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่สำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ และน้ำดื่ม เป็นต้น

       

  • จัดเตรียมงานบุญกฐินอำเภอ ประจำปี 2564
     
  • 15 ก.ค.64 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ได้ร่วมต้อนรับและอำนวยความสะดวก คณะเเพทย์เจ้าหน้าที่ และผู้บริจาคโลหิต โครงการ “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (Plus One Blood Donation More Blood More Lives)” เพื่อรณรงค์บริจาคโลหิตตลอดปี 2564 ณ หอประชุมอำเภอแคนดง
     

อื่นๆ

เมนู