“จิตอาสา ปันน้ำใจสู้โควิด-19”

พรรณราย ติดใจดี

     เนื่องจากในเดือนตุลาคมนี้ กลุ่มU2T SC02ได้จัดกิจกรรม “จิตอาสา ปันน้ำใจสู้โควิด-19” เพื่อพัฒนาฟื้นฟูสถานที่ มีการมอบของให้กับโรงเรียนในชุมชน

     จากที่กลุ่ม U2T SC02 ได้ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมในสถานที่ที่จะจัดกิจกรรม “จิตอาสา ปันน้ำใจสู้โควิด-19” และกลุ่ม U2T SC02 ได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนหนองครกและได้ลงมือทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูโรงเรียนหนองครกและได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน ในการทำความสะอาดก็จะมีการลอกท่อ ทำความสะอาดถนน  ถางป่าทางเข้าโรงเรียน ในการทำความสะอาดครั้งนี้ได้มีคนในชุมชนมาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ด้วย

     นี้แหละครับความมีน้ำใจของคนในชุมชนที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ถึงจะมีอุปสรรคมากมายแต่ก็กลุ่มคน U2T SC02 และคนในชุมชนได้ร่วมมือกันทำกิจกรรมได้เสร็จลุล่วงดี เพื่อฟื้นฟูโรงเรียนหนองครกเพื่อให้หน้าอยู่ยิ่งขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู