จิตอาสาเพื่อชุมชน

พีรพัฒน์ นาคดี

          จากบทความที่แล้วได้พูดถึงการแก้ปัญหาและป้องกันโคโรนาไวรัสหรือโควิด 19 ให้แก่ชาวบ้านและรวมถึงการประชุมหารือเรื่องต่างๆและในเดือนนี้ได้มีการประชุมการลงพื้นที่และได้มีการแนะนำตัวให้แก่สมาชิกใหม่ที่เข้ามาในเดือนนี้ทำให้มีผู้ปฏิบัติงานของตำบลทุ่งวังเพิ่มขึ้นจึงมีการมอบหมายงานกันใหม่
          จากที่ได้มีการประชุมกันในเดือนนี้เราได้ทำการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาและทำการบำรุงทำความสะอาดในโรงเรียนบ้านหนองครกมีการแจกแจงงานในช่วงเช้านิดหน่อยนอกจากจะมีการทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองครกและเรายังมีการบริจาคเสื้อและอุปกรณ์ป้องกันโควิดอีกด้วย
          ทั้งนี้การปฏิบัติงานเดือนนี้เราได้ทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อพร้อมสำหรับการเรียนที่จะมีการเรียนที่โรงเรียนในวันข้างหน้าและมอบอุปกรณ์ป้องกันโควิดเบื้องต้นไว้และเสื้อต่อไปเราจะทำการปฏิบัติงานด้านผลิตภัณฑ์ในคร                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู