“ชาวทุ่งวัง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด19”

        การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สร้างความโกลาหลให้กับโลกเป็นอย่างมากรวมทั้งเป็นฝันร้ายให้กับชีวิต สถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศไทยยังเป็นช่วงเวลาอันตรายมากทีเดียว มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วและเพิ่มมากขึ้น ฉะนั้นเราจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยวิธีที่ดีเพื่อหลีกหนีไวรัสโคโรนานี้มีได้หลายวิธี การปฏิบัติและหลายรูปแบบ ได้แก่ การบริโภคอาหาร การหลีกหนีความเสี่ยงการดูแลเรื่องความสะอาด เป็นต้น

       การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในเดือนนี้ เมื่อวันที่16 ตุลาคม คณะผู้ปฏิบัติงาน ชาวU2T SC02 ตำบลทุ่งวัง และคณะอาจารย์ได้มีการลงพื้นที่ ณโรงเรียนบ้านหนองครก เพื่อดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19” ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆโดยรอบของโรงเรียน และ ได้มีการมอบอุปกรณ์การกีฬา ให้กับทางโรงเรียน อาหาร น้ำดื่มและเสื้อจิตอาสาให้กับ อาสาสมัครชุมชนและชาวบ้านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น และได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากกลุ่มอาสาสมัครหมู่ชุมชนที่สละเวลาเพื่อมาร่วมกิจกรรมดีๆในครั้งนี้ รวมไปถึงคณะอาจารย์ และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานเองก็ดี ที่แม้จะมีอุปสรรคต่างๆแต่ก็ผ่านมาแบบน่าประทับใจ

      การลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสา“รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด19” ที่โรงเรียนบ้านหนองครกครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ร่วมใจและรับได้การต้อนรับจากอาสาสมัครชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก เป็นอย่างดี ทีมผู้จ้างงานU2T SC02 ตำบลทุ่งวังและอาจารย์ประจำโครงการ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนรวมในการทำกิจกรรมครั้งนี้

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู