“จิตอาสา ทำดีด้วยใจ”

                ก้าวเข้าสู่เดือนที่ 9 ของการทำงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเรามีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ได้ทำร่วมกับชุมชนและชาวบ้านในตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก  สำหรับกิจกรรมประจำเดือนตุลาคมนี้นั้นจะเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาด

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาประจำเดือนนี้นั้น  พวกเราทีมตำบลทุ่งวังได้เลือกสถานศึกษาในตำบลทุ่งวัง นั่นคือโรงเรียนบ้านหนองครก ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนเด็กนักเรียนไม่มาก  ในขณะนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ทำให้สถานศึกษาปิดทำการเรียนการสอน   ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมจากชาวบ้านในละแวกใกล้เคียง ท่านอาสาสมัครชุมชนประจำหมู่บ้าน คณะครู  อาจารย์ประจำโครงการและผู้จ้างงานของตำบลทุ่งวัง  ได้ร่วมแรงร่วมใจกันทำความสะอาดโรงเรียน  เช่น  การตัดไม้เพื่อให้บรรยากาศถ่ายเทได้สะดวกยิ่งขึ้น  การทำความสะอาดหน้าอาคารเรียน  การกวาดเช็ดถูลานกิจกรรมที่เต็มไปด้วยขี้นกและฝุ่น  เก็บขยะให้ถูกที่   กวาดใบไม้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์กีฬาที่เรานำมามอบให้กับทางโรงเรียน อาทิเช่น  ลูกฟุตบอล ลูกวอลเล่ย์บอลและไม้แบดมินตัน  และยังมีเสื้อจิตอาสาที่เรานำมามอบให้กับทางโรงเรียนและชาวบ้านที่มาช่วยทำความสะอาด

ในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดที่โรงเรียนบ้านหนองครกครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนชาวบ้าน  ท่านอาสาสมัครชุมชน คณะครูโรงเรียนบ้านหนองครก  อาจารย์ประจำโครงการและทีมผู้จ้างงานทีมตำบลทุ่งวัง  ทุกท่านได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทำให้การลงพื้นที่ครั้งนี้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดีพร้อมรอยยิ้มและความสุขที่ได้ทำ

         

         

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู