กิจกรรมจิตอาสา รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

ธีรภัทร เชยรัมย์

          เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลกระทบต่างๆในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น การสวมหน้ากาก เพื่อลดความเสี่ยง ล้างมือบ่อยๆ โดยใช้สบู่และน้ำ หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสมหลักเป็นแอลกอฮอล์ รักษาระยะห่างการเก็บตัวอยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการลงพื้นที่ปิด เป็นต้น ซึ่งนั้นส่งผลกระทบที่เปลี่ยนระบบการเรียน เป็นการเรียนแบบออนไลน์

          แต่เนื่องจากมีประกาศ ที่จะเปิดเรียนแบบเรียนออนไซต์ในภาคเรียนหน้าสำหรับ โรงเรียนและมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมซึ่งทาง U2T กลุ่มจ้างงาน ตำบลทุ่งวัง ได้เข้าไปจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนออนไซต์ในภาคเรียนหน้า ชื่อ กิจกรรมจิตอาสา รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

          การดำเนินโครงการของกิจกรรมนี้ก็คือ การมอบอุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์กีฬา และ การทำความสะอาด บริเวณภายในโรงเรียน และ บริเวณถนนเส้นทางเข้าของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

อื่นๆ

เมนู