จิตอาสาบ้านหนองครก

       เดือนแรกที่ตัวข้าพเจ้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย ซึ่งกิจกรรมแรกที่ได้ทำคือจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านหนองครก เป็นโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้าน ถึงแม่จะเป็นโรงเรียนเล็กๆเด็กไม่เยอะแต่ก็ยังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้ไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ปกติ จึงทำให้ไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรทางการศึกษาไปใช้พื้นที่ ทำให้โรงเรียนมีสภาพทรุดโทรมไม่มีการทำความสะอาด และในไม่กี่สัปดาห์ที่จะถึงนี้ทางโรงเรียนก็จะได้มีการเปิดทำการเรียนการสอน ทำให้ทางโครงการจัดทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อจะได้ไปช่วยเหลือทำความสะอาดโรงเรียนและบริเวณโดยรอบให้สะอาดเพื่อต้อนรับน้องๆนักเรียนได้มาใช้ห้องเรียนหรือพื้นที่ภายในโรงเรียนที่สะอาดและน่าอยู่น่าเรียน 

        เมื่อวันที่16 ตุลาคม 2564 โครงผู้จ้างงานโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย U2T จิตอาสา “ รวมพลังปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 ” เป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาที่ทำให้ผู้จ้างงานและชาวบ้านในชุมชนได้มีกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาโรงในชุมชนให้ลูกหลานได้มาศึกษาเล่าเรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมอาสาที่มีความสุขมากๆเพราะมีเพื่อนๆพี่ๆที่เข้าร่วมโครงการร่วมมีกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียน ห้องประชุม ห้องครัว และศาลาข้างสนามฟุตบอล และยังมีชาวบ้านอาสาสมัครชุมชนคณะครูของโรงเรียนมาช่วยทำความสะอาดโรงเรียนช่วยกันอีกด้วย คณะคุณครูก็ดีแลผู้ดูแลจิตอาสาดีมาก คอยดูแลและบริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ทำกิจกรรมอาสา

 

       

       

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู