ฐิตากร ศุภผล

       กระผมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือนตุลาคมเป็นเดือนแรกในการทำงานของกระผมกับโครงการU2T ซึ่งเป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ที่มีความรุนแรงเป็นอย่างมากและมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนหลายแห่งถูกสั่งปิดเป็นเวลานานเพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่ได้รับการดูแลและทำความสะอาดเท่าที่ควร เกิดความรกร้างของหญ้าและต้นไม้บริเวณโดยรอบโรงเรียน ด้วยเหตุนี้ทางทีมจึงมีการจัดกิจกรรมจิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เข้าไปช่วยพัฒนาบริบทของโรงเรียนในพื้นที่ นั่นคือ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

       กิจกรรมจิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงาน อสม. และคณะครูในโรงเรียนบ้านหนองครก โดยทางทีมงานมีการนำอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์ทำความสะอาด และเสื้อจิตอาสาU2T ไปมอบให้กับอสม.และคณะครูที่มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ในครั้งนี้

       นอกจากนี้ ทางทีมงานได้มีการร่วมมือกับอสม.และคณะครูทำความสะอาดและพัฒนาบริเวณโดยรอบโรงเรียน ซึ่งมีการแบ่งงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ทำความสะอาดอาคารและหอประชุม ทำความสะอาดบริเวณถนนภายในโรงเรียน และทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าของโรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

   

   

   

 

อื่นๆ

เมนู