วันเฉลิม สมอาจ

            ปัจจุบันสถานะการณ์โรคระบาด โควิด-19 ส่งผลกระทบไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รวมไปถึงโรงเรียนและชุมชน ทางมหาวิทยาลัยจึงมองเห็นความสำคัญเลยได้มีการจัดโครงการ U2T จิตสาอา รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือแกชาวบ้านในชุมชนและโรงเรียนบ้านหนองครก จึงได้มีการสำรวจและลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานช่วยเหลือ อำนวยความสะดวก จัดอบรม และจิตอาสาพัฒนาพื้นที่รอบ ๆ กับทางคณะอาจารย์ที่ดูแลรับผิดชอบในโครงการ และผู้นำชุมชน

             จากลงพื้นที่เมื่อวันเสาร์ ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ได้มีกิจกรรม U2T จิตอาสารวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19 ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์  กระผมและผู้เข้าร่วมโครงการได้มีการมอบอุปกรณ์ ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์กีฬา ลูกฟุตบอล ตระกร้อ วอลเล่ย์บอล และอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ อีกมากมาย กระผมและกลุ่มจิตอาสายังได้ช่วยกันพัฒนาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองครก ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้า กวาดถนน ตัดกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำ ถูพื้น ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ระหว่างการทำกิจกรรมต่าง ๆ ก็ได้มีฝนตกลง แต่ทุกคนก็ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ปฏิบัติหน้าที่จนกิจกรรมทุกผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดี

            ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการ ชาวบ้าน และผู้นำชุมชนตำบลทุ่งวังที่ให้การต้อนรับ และร่วมด้วยช่วยกันจนตลอดการทำงานเสร็จสมบูรณ์ ทำให้กระผมและผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและสนุกกับการได้ทำกิจกรรมที่ได้ลงพื้นที่ในตำบลทุ่งวัง และขอขอบพระคุณไปยังคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการนี้ทุกท่าน ถ้าหากไม่ได้อาจารย์คอยดูแลและสนับสนุนโครงการนี้ก็ไม่สามารถสำเร็จได้

อื่นๆ

เมนู