จิตอาสา เป็นงานที่ทำด้วยความสมัครใจ เสียสละ เพื่อผลแห่งความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่แบ่งแยกเพศ อายุ ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ หรือ ยศ ตำแหน่งใด ๆ ซึ่งการเป็นจิตอาสานั้นใคร ๆ ก็สามารถที่จะทำได้ในทุกที่ ทุกเวลาตามความเหมาะสม บางครั้งไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ต้นทุนที่สูงมาก เพียงแค่เรามีใจและกาย  หนึ่งสมองสองมือก็สามารถที่จะทำได้ และในเดือนตุลาคมนั้นเอง ก็เป็นอีกหนึ่งเดือนที่คนไทยต่างร่วมใจกัน จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม ด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่าง ๆ ตลอดทั้งเดือน

         

 

และในเดือนนี้เองพวกเราได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งได้มอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำความสะอาด และร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงเรียน

     

จากการที่เราได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมดังกล่าว เราได้รับความร่วมมือจากท่านผู้อำนวยการ คณะครู และชุมชนเป็นอย่างดีในการช่วยกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมที่จะเปิดภาคเรียนในเร็ว ๆ นี้

 

🌾 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู