จิตอาสาที่มาจากใจ

วิภา จูมเกตุ

            ดิฉัน นางสาววิภา จูมเกตุ ผู้ปฏิบัติงานประเภทบัณฑิตจบใหม่ ทำงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ระยะเวลาโครงการ 3 เดือน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนแรกที่ดิฉันได้เริ่มปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกดิฉันและคณะผู้ปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมผ่านทางออนไลน์เพื่อรับฟังขั้นตอนการปฏิบัติงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ อาจารย์ประจำหลักสูตรได้มีการจัดประชุมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อรับทราบรายละเอียดแผนการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลแบบสอบถามการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมและการลงพื้นที่เพื่อทำกิจกรรม

การทำกิจกรรมอาสาทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชนและรณรงค์ให้ความรู้ความเขาใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้ร่วมทำกิจกรรมนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะผู้ปฏิบัติงานก็ได้จัดกิจกรรมมอบความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อให้ทุกคนได้ทราบถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และได้ร่วมกันทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนร่วมกับประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยการตัดต้นไม้ที่รกร้างในบริเวณโรงเรียน กวาดพื้นถนน หอประชุมต่างๆ โดยมีประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน

การลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์มากมายสำหรับชุมชนและยังเป็นการช่วยเหลือที่ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆเพียงได้เห็นรอยยิ้มของทุกๆคนก็มากพอแล้ว  “นี่หรือที่เรียกว่าทำจากใจยังไงก็มีความสุข”

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิค-19 ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดจึงทำให้การลงพื้นที่ปฏิบัติงานครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่น

 

               

 

               

 

 SC02 – จิตอาสา “รวมพลัง ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” Ep.09 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู