จิตอาสาปันน้ำใจต้านภัยโควิด 19

 

ในเดือนตุลาคม วันที่ 16 นี้เป็นเดือนที่เราไปลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมจิตอาสา รวมพลัง “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด-19” เราได้ทำกิจกรรมจิตอาสาที่โรงเรียนบ้านหนองครก และร่วมมือกับทางชุมชนตำบลทุ่งวังเพื่อจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา

           จากการลงไปช่วยโรงเรียนบ้านหนองครก พวกเราผู้จ้างทุกคนได้ร่วมมือกันทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองครก เช่น การทำความสะอาดถ่อน้ำเก็บเศษขยะ กวาดใบไม้ถอนหญ้า ทำความสะอาดถนนทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองครกตลอดทางไปจนถึงทางขึ้นถนนใหญ่ กวาดและถูหอประชุม  และมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับทางโรงเรียนบ้านหนองครก และนำเสื้อจิตอาสาไปมอบให้กับคุณครูและชาวบ้านที่มาทำกิจกรรม เพื่อให้ใส่ทำความสะอาดร่วมกัน การทำความสะอาบเป็นไปด้วยความสนุกสนานได้พูดคุยกับชาวบ้านแล้วร่วมงานกันจนกระทั่งงานเสร็จสิ้น

           จากลงพื้นที่ไปโรงเรียนบ้านหนองครก ได้ทำกิจกรรมจิตอาสาได้ทำความสะอาดให้โรงเรียน การทำงานเป็นไปด้วยความสุขสนุกสนาน ได้มีการร่วมมือกันจากทางชาวบ้านกับคุณครูทางโรงเรียนบ้านหนองครกจนกระทั่งงานสำเร็จเสร็จกิจกรรมที่ได้กระทำกับชาวบ้าน โดยไม่มีอุปสรรคถึงจะมีฝนตกเล็กน้อยแต่ไม่ได้ส่งผลต่อกิจกรรม

 

       

อื่นๆ

เมนู