“ทุ่งวังสร้างรายได้”

 

         เดือนที่ 10 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดกลับระบาดยังระบาดอยู่ ที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงมาในระดีบหนึ่ง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกาลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพให้กับชาวบ้าน ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

     

 

ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทุ่งวัง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับวิทยากรในการให้ความรู้กับชาวบ้านในการพัฒนาอาชีพในด้านการทำผลิตภัณฑ์สบู่เพื่ออุปโภค และเพื่อสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในพื้นที่และเพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้านในอนาคตเพื่อต่อยอดการทำผลิตภัณฑ์สบู่จากน้ำนมไหม จากรังไหมที่ชาวบ้านมีวุตถุดิบประจำพื้นที่อยู่แล้ว

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู