ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

กฤษณพล  สีเสือ

         ในเดือนที่ผ่านมาผู้จ้างงานได้จัดทำโครงการพัฒนาฝีมือและจัดอบรม ในเดือนที่ผู้จ้างงานได้พาประชาชนชาวทุ่งวังร่วมการทำผลิตภัณฑ์ อย่างการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ใช้เองในครัวเรือน

         ประชาชนชาวทุ่งวังได้ร่วมการอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่กับทางผู้จ้างงานประจำตำบลพบว่า ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างมาก และเป็นสิ่งที่ประชนให้ความสนใจ ซึ่งการทำสบู่นั้น สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายๆ อย่าง เช่น การใช้งานในครัวเรือน และการนำมาเป็นสินค้า O-TOP อย่างที่กล่าวมา จะสามารถสร้างงานและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชนชาวทุ่งวัง

         ดังนั้น โครงการการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ใช้เองในครัวเรือน มองให้เห็นถือการยกระดับอาชีพ และความร่วมมือร่วมใจของประชาชนชาวทุ่งวัง ที่ทำให้การว่างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนได้

อื่นๆ

เมนู