ทุ่งวัง พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

          เดือนนี้เป็นเดือนที่ 10 ของการทำงานกับทางโครงการ 1 ตำบล 1มหาวิทยาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดยังมีการระบาดอยู่เช่นเคย และในแต่ละพื้นที่ก็ยังคงมีการเฝ้าระวังกันอย่างต่อเนื่องอีกเช่นเดิม แต่การทำงานของพวกเราก็ยังคงต้องดำเนินต่อไปแต่ทำด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐ ซึ่งทางคณะผู้ทำงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้มีการจัดอบรมพัฒนาสัมมาชีพให้กับชุมชนโดยมีวิทยากรเข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจำหน่ายสินค้าโดยใช้หลักการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน

ทางเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านในพื้นที่อยู่ในพื้นที่ตำบลทุ่งวังที่เข้าร่วมการอบรมกับเราตลอดระยะเวลาที่เราได้เข้ามาทำงานณ ตำบลทุ่งวังแห่งนี้ โดยเราได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเข้ามาอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลผลิตและผลพลอยได้จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในหมู่บ้านก็คือ ไหม โดยเราได้พาชาวบ้านทำเจลมาร์คหน้าน้ำนมไหมและทำสบู่จากวัตถุดิบที่ชาวบ้านสามารถหาได้จากในท้องถิ่นเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำขึ้นใช้เองได้ง่ายและยังสามารถขายได้เพิ่มรายได้ให้กับตนเองอีกด้วย โดยทางวิทยากรได้มีการให้ความรู้กับทางชาวบ้านในเรื่องของการขายสินค้าในช่องทางที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าในปัจจุบันก็คือ ทางออนไลน์ เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในครัวเรือนและกลุ่มวิสาหกิจขนาดย่อมที่มีกันอยู่แล้วภายในหมู่บ้าน และเพื่อเป็นการยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นและเพื่อให้ชุมชนสามารถเติบโตในอนาคตแบบยั่งยืนอีกด้วย

การที่เราและทางคณะอาจารย์เข้ามาจัดอบรมให้กับชาวบ้านในครั้งนี้เป็นผลดีอย่างยิ่งกับทางชุมชน ทางเราได้รับความร่วมมือและคำชื่นชมจากชาวบ้านผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี และเราจะมีการเข้ามาจัดอบรมให้กับชาวบ้านเพื่อพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในการทำงานภายใต้โครงการ  ตำบล 1มหาลัยของเราอย่างแน่นอน

             

               

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู