จากปัญหาวิกฤตโควิดที่ผ่านๆมา ทำให้เกิดผลกระทบต่างๆ ในชุมชนอย่างมาก ทำให้ประชาชนนั้นมีรายได้ลดลง และมีบางครอบครัวขาดรายได้  นับว่าเป็นปัญหาระดับชาติเลยก็ว่าได้ พวกเราทีมงาน U2T จึง จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการทำการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากรังไหมที่มีในท้องถิ่น เพื่อที่จะไปทำเป็นรายได้เสริมหรืออาชีพหลัก เข้าสู่ชุมชน และครอบครัว

     พวกเรากลุ่มทีมงาน U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม ฝึกอบรมการนำรังไหมที่มีอยู่แล้วในท้องถิ่น มาทำการแปรรูปให้เป็นสบู่ และยังมีคุณสมบัติทางด้าย ช่วยให้พิวพรรณกระจ่างใส ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น สามารถทำเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักไปในตัวได้อีกด้วย และการจัดอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนในครั้งนี้ เราได้มีการไปขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารและยา (อ.ย.)  การได้รับอนุญาตจาก อย. จะช่วยเพิ่มความมั่นใจในแก่ผู้บริโภค และยังสามารถขายได้ทั่วประเทศในอนาคต

     จากกิจกรรมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สบู่จากรังไหมนั้น เป็นประโยชน์ให้ความรู้ให้แก่ชาวบ้าน สามารถนำไปใช้เองในชีวิตประจำวัน ทำให้ประหยัดรายได้ และยังผลิตออกมาขายทำให้เกิดรายได้เข้าสู่ชุมชนและครอบครัวได้อีกด้วย วัตถุดิบก็หาได้ตามท้องถิ่น   

 

อื่นๆ

เมนู