ผลิตภัณฑ์ชุมชน

พีรพัฒน์ นาคดี

 

              จากดือนที่แล้วได้มีการลงพื้นที่ทำจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนและได้มีการประชุมหารือด้านการพัฒนาในขั้นถัดไปคือผลิตภัณฑ์ชุมชนว่าจะจัดการอบรมณ์ขึ้น 

            ซึ่งในเดือนนี้ได้มีการจัดอบรมและหาชาวบ้านที่สนใจในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่นั้นเองเราจะทำสบู่จากรังไหมที่มีในท้องถิ่นอยู่แล้วนำมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและนำมาใช้เองเพื่อประหยัดและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และจัดอบรมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิตขึ้นมาไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อให้ชาวบ้านที่ร่วมโครงการมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นี้สะอาดและถูกต้องตามกฏหมาย

           การจัดอบรมในเดือนนี้ทั้งชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานได้ความรู้จากการอบรม นอกจากจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นประโยชน์ชาวบ้านและตำบลทุ่งวังต่อไป

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู