“การสร้างเสริมสัมมาชีพชุมชน ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์”

          จากสภาพเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมไปถึงความเป็นอยู่ของชุมชน ณ ปัจจุบันมีสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบากนัก จะต้องมีการพัฒนาต้องยกระดับเศรษฐกิจความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น  ดังนั้นจึงมีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการมาพัฒนาสภาพเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของชุมชน ให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น การปฏิบัติงานของข้าพเจ้าในเดือนนี้ กลุ่มผู้จ้างงงานพร้อมทั้งคณะอาจารย์ ที่รับผิดชอบปฏิบัติงานในตำบลทุ่งวัง อำเภอ สตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ในเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 มีการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
        เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 9:00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้ปฏิบัติงาน U2T sc02และคณะอาจารย์ประจำหลักสูตร ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการการทำผลิตภัณฑ์สบู่ เพื่อสร้างธุรกิจในชุมชน เสริมสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนในชุมชน พร้อมทั้งมีตัวแทนชาวบ้านร่วมกิจกรรมอบรมไปกับผู้ปฎิบัติงานในครั้งนี้ด้วย โดยกิจกรรมนครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วงด้วยกัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยช่วงเช้าได้มีวิทยากรเป็นผู้บรรยายให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำผลิตภัณฑ์สบู่,ขั้นตอนและกระบวนการการทำผลิตภัณฑ์สบู่ หลักเกณฑ์,วิธีการ,เงื่อนไข,การจดแจ้งผลิตภัณฑ์ต้องดำเนินการอย่างไร และผลิตผลิตภัณฑ์หรือสินค้าให้มีแตกต่างและเป็นที่สนใจต่อตลาดและผู้บริโภค นอกจากนี้วิทยากรยังแนะนำการตั้งเพจเฟสบุ๊คเพื่อใช้ในการเป็นช่องทางการทำตลาดออนไลน์ โดยได้มีการแนะนำการตั้งชื่อที่สามารถดึงดูด หลักการดูแลเพจ การทำโลโก้ รูปในเพจ รวมไปถึงขั้นตอนในการยิงโฆษณา Facebook Ads ซึ่งจะช่วยในการทำให้ผลิตภัณฑ์เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น และในช่วงบ่ายอาจารย์ประจำหลักสูตรเป็นผู้บรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการการทำผลิตภัณฑ์สบู่,แนะนำการใช้ส่วนผสม และลงปฎิบัติการทำผลิตภัณฑ์สบู่ โดยจะต้องแบ่งเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มตัวแทนชาวบ้าน และกลุ่มผู้ปฎิบัติงาน แบ่งกันทำเป็นสบู่ก้อนกับสบู่เหลว โดยขั้นตอนในการทำนั้น เริ่มจากการตวงส่วนผสมใส่ภาชนะ และคนส่วนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน หลังจากนั้นเราก็สามารถแต่งกลิ่นได้ตามใจชอบ และบรรจุใส่ภาชนะที่เราเตรียมไว้ แล้วก็สามารถติดโลโก้เป็นขั้นตอนสุดท้าย
      การอบรมครั้งนี้ถือว่าได้ความรู้ทางการทำตลาดสินค้าออนไลน์อย่างมาก ทั้งการเลือกขายสินค้า ทั้งการสร้างพื่นที่ขายสินค้า ถือว่าได้ความรู้ที่ดีสามารถนำไปต่อยอดและส่งต่อความรู้สู่ชุมชนของบ้านเรา เพื่อต่อยอดการสร้างงานสร้างรายได้ต่อชุมชนที่เพิ่มมากขึ้นเกิดประสิทธิภาพ อย่างยั่งยืน ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ( มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู