U2T การอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในการผลิตไหม

สุวนันท์ ธรรมดา

     ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง คือ สิ่งปรุงแต่งเพื่อใช้บนผิวหนัง หรือส่วนใดๆของร่างการ โดยการ ถู ทา นวด พ่นโรย ทำความสะอาด ทำให้เกิดความสวยงาม ความชุ่มชื่น บนผิวของร่างกาย

     สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวสุวนันท์ ธรรมดา ผู้จ้างงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ภาคบัณฑิตจบใหม่ ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์   ในเดือนพฤศจิกายนนี้ พวกเราชาว U2T ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการจัดอบรม ต่อยอดผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นที่บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรัมย์ โดยมีประชาชนในตำบลทุ่งวังให้ความสนใจในโครงการการจัดอบรมเข้าร่วมอบรมในกิจกรรมครั้งนี้ จำนาน 60 คน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติในครั้งนี้เราได้จัดอบรมเกี่ยวกับการทำสบู่จากไหมที่มีอยู่ในท้องถิ่นอยู่แล้วเป็นการนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์และมีคุณค่านำมาใช้ได้อีกในชีวิตประจำวัน และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ที่เราได้ผลิตขึ้นมาไปขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอาหารและยา (อ.ย.) เพื่อให้ประชาชนที่อยากผลิตเพื่อจำหน่ายได้นำผลิตภัณฑ์นี้ไปจำหน่ายได้ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชนได้อย่างแท้จริง  

    การจัดอบรมในครั้งนี้ พวกเราและกลุ่มชาวบ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทั้งความรู้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงและยังได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นทั้งสบู่ก้อนและสบู่เหลวมาใช้ และยังมีบรรจุภัณฑ์ใส่ผลิตภัณฑ์ที่สวยงามน่านำออกจำหน่าย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและต่อยอดวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่ให้สูญเปล่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ มีคุณค่า และเพิ่มมูลค่าอีกด้วย

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู