1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาศาสตร์
  3. SC02 - ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก
  4. โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชน ออนไลน์ยุค ๔.๐

โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชน ออนไลน์ยุค ๔.๐

    นางสาว ธัญวลัย แก้วลุน

สวัสดีค่ะ วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอบทความเกี่ยวกับการไปอบรม โครงการยกระดับและแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวจากผลพลอยได้ในกระบวนการผลิตไหมพื้นถิ่นด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างธุรกิจชุมชน ออนไลน์ยุค ๔.๐ (Startup Community) (Sc-๐๒) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) ซึ่งหัวข้อที่ดิฉนได้ไปอบรมคือการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายผลิตภัณฑ์ (การเขียนโฆษณา เขียนเนื้อหาสินค้า การพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อยกระดับการท่องเที่ยว)”  ซึ่งการทำกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่2 ของดิฉัน เป็นกิจกรรมที่ดิฉันชื่นชอบและมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาและตั้งใจฟังเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการอบรมเกี่ยวกับการต่อยอดผลผลิตที่มีอยู่ในท้องถิ่น 

โดยการนำมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และสบู่ ซึ่งผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี้ผู้ว่าจ้างและคณะอาจารย์กลุ่ม U2T ได้มีการจัดทำก่อนหน้าแล้วโดยการทำเป็นโทนเนอร์ และมาร์กหน้าที่มีส่วนผสมของลูกม่อน (ผลมัลเบอร์รี่) ซึ่งมีประโยชน์บำรุงผิวหน้าให้กระชับและดูอ่อนกว่าวัย โดยการอบรมในช่วงแรกจะเป็นการอบรมเกี่ยวกับสบู่ การทำสบู่จากผลผลิตที่มีในท้องถิ่นของตำบลทุ่งวัง การจดลิขสิทธิ์ทรัพท์สินทางปัญญา และการขอเลขจดแจ้งที่ถูกกฎหมายเพื่อนำไปขายสู่ท้องตลาด  โดยมีวิทยากรพี่อี๊ดมาให้ความรู้และวิธีการผลิต และการนำไปขายสู่ท้องตลาดอย่างถูกต้อง ถูกกฎหมายและปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งการทำสบู่ที่พี่อี๊ดได้สอนคือการทำสบู่แบบออแกนิก โดยมีส่วนผสมของพืชในธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ซึ่งได้รับความรู้ความร่วมมือจากคณะผู้ว่าจ้างในโครงการ ชาวบ้านในชุมชนทุกวัง และสมาชิกในกลุ่มนวัตวิถีในหมู่บ้านมาร่วมอบรมในโครงการนี้ และทุกคนให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมอบรมในโครงการเป็นอย่างดี มีความตั้งใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้จากโครงการเป็นอย่างมากเพื่อนำไปต่อยอดเป็นผลผลิตภัณฑ์ในชุมชน เป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้าน นอกจากการทำอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลักของคนในชุมชน โดยมีการนำเสนอแนวคิดที่จะนำกัญชง กัญชาที่มีในท้องถิ่นมาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ม่อนไหมที่ทำอยู่ โดยความคิดนี้ถูกนำเสนอจากมาเมืองหัวหน้ากลุ่มวัตวิถีในชุมชน ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเนื่องจากกัญชง กัญชาก็เป็นพืชที่ถูกกฎหมายแล้ว ที่มีสรรพคุณต่างๆมากมายและได้รับความสนใจที่จะศึกษาหาคุณสมบัติเพื่อนำมาต่อยอดเป็นรายได้ต่างๆจากพืชชนิดนี้ ซึ่งหากทางชุมชนและคณะผู้อบรมมีแนวทางในการสร้สงผลิตภัณฑ์จากกัญชง กัญชานี้ได้ก็จะทำให้ชาวบ้านมีความรู้ละรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากการนำมาเป็นสารเสพติดที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นในอดีตที่เราเห็นเป็นข่าว

ซึ่งในช่วงท้ายของกิจกรรมทางคณะผู้เข้าอบรมทั้งหมดได้เรียนรู้การทำสบู่เหลว และก้อน ซึ่งได้รับการสอนจากท่านอาจารย์ผู้ดูแลโครงการของมหาลัยเป็นผู้ให้ความรู้  ซึ่งสบู่ที่ได้จัดทำมีส่วนผสมของทานาคา ขมิ้น และว่านชักมดลูก ซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น และตามท้องตลาด เพื่อที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปทำไว้ใช้เองภายในครัวเรือนได้ หรือนำไปต่อยอดเป็นผลผลิตได้

 

                                                       

อื่นๆ

เมนู