สมุนไพรในประเทศไทยมีมากมายหลายชนิด ล้วนมีสรรพคุณที่ต่างกันออกไป มีการนำส่วนที่เป็นราก ลำต้น ใบ ดอก ผล ไปใช้เป็นยารักษาโรค ด้วยนำไปต้มดื่มเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย หรือใช้อาบชำระเหงื่อไคลออกจากร่างกาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นภูมปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมมาอย่างยาวนาน และในปัจจุบันนั้น  พืชสมุนไพรก็เป็นที่นิยมของผู้คนจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

 

สวัสดีครับ….วันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่ชุมชนบ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ วันนี้เราได้มีกิจกรรม “การแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิว” ซึ่งจัดโดยอาจารย์ประจำหลักสูตร และผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการพื้นที่ตำบลทุ่งวัง ซึ่งผู้นำชุมชนและชาวบ้านต่างให้ความสนใจมาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้ง

ภาคเช้า รับฟังการบรรยายจากวิทยากร ซึ่งเป็นผู้ประกอบการผลิตและจำหน่ายสบู่ ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสบู่ ประเภทของสบู่ กระบวนการขั้นตอนการทำสบู่ ท่านวิทยากรได้ให้แนวทางในการขอรับใบจดแจ้งลิขสิทธิ์ทางปัญญาและการขออนุญาตในการใช้สถานที่ในการผลิต  และต่อยอดเพื่อการจัดจำหน่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ

ภาคบ่าย เป็นการนำความรู้ที่ได้ มาลงมือปฏิบัติ ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่พวกเราได้จัดทำขึ้นนั้นเป็นผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยอาจารย์ประจำหลักสูตรได้บอกส่วนผสมของสบู่ เทคนิคในการทำ ขั้นตอนและวิธีการ และในการทำผลิตภัณฑ์สบู่เราได้นำสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเป็นส่วนผสม เช่น ขมิ้นชัน ว่านชักมดลูก เป็นต้น พวกเราและผู้เข้าร่วมโครงการได้ช่วยกันทำร่วมไม้ร่วมมือ เพื่อที่จะให้ผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเสร็จสมบูรณ์

จากการที่ได้ทำกิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมโครงการมีความสนใจอยากทำสบู่จากรังไหม ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำผ้าไหมในชุมชน รวมทั้งใบกัญชาอีกด้วย ซึ่งควรได้รับการสนับสนุนและทำเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน  นับได้ว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างมาก ผู้ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ปฏิบัติงานฯ จะได้นำองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิค และวิธีการต่าง ๆ ที่ได้ลงมือปฏิบัตินำไปใช้ในการทำผลิตภัณฑ์สบู่ภายในครัวเรือนเพื่อเป็นการ     ลดค่าใช้จ่าย และเพื่อจัดจำหน่าย เป็นการสร้างอาชีพ สร้างรายได้เป็นอย่างดี

 

🌾 SC02 – การอบรมการทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวหรือสบู่ Ep.10 – ต.ทุ่งวัง ต.สตึก จ.บุรีรัมย์ – YouTube

อื่นๆ

เมนู