ทุ่งวังยั่งยืน

             เดือนที่ 11 ของการทำงานของกระผมกับโครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย เป็นเดือนที่สถานการณ์โควิดกลับระบาดยังระบาดอยู่ ที่ยอดผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงมาในระดีบหนึ่ง ทำให้การทำงานของพวกเรามีอุปสรรคเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากกาลงพื้นที่เป็นไปได้ยากลำบาก เพราะแต่ละหมู่บ้านก็คัดกรองคนที่เข้าหมู่บ้าน ทางทีมงานของเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อที่จะลงพื้นที่ไปจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาอาชีพการอบรมทำปุ๋ยอินทรีย์ให้กับชาวบ้าน ตำบลทุ่งวังอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

 

            ทีมผู้ปฏิบัติงาน U2T ตำบลทุ่งวัง ได้ลงพื้นที่ร่วมกับวิทยากรในการให้ความรู้กับชาวบ้านในการพัฒนาอาชีพในด้านการทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนของตนเองเพื่อลดต้นทุนในการใช้สารเคมีแล้วหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยหมักแทนการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร ลดมลพิษทางการเกษตร และทำให้พืชผักในครัวเรือนปลอดสารพิษ ให้สุขภาพของคนในชุมชนแข็งแรงอีกด้วย

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู