เที่ยวชมยลวิถี

ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ชนาธิป ดาวเรืองรัมย์

สำหรับตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่ที่มีทุนทางสังคม ทุนภูมิปัญญาและทุนทางทรัพยากรที่หลากหลาย  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาติพันธุ์ที่น่าสนใจ จึงทำให้ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กลายเป็นตำบลที่น่าสนใจดึงดูดสายตาผู้ที่เข้ามาเยือนเป็นอย่างมาก มีสิ่งต่าง ๆ มากมายที่นักท่องเที่ยวน่ามาลองมาสัมผัสและเรียนรู้ความเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

โดยสถานที่แรกที่อยากให้นักท่องเที่ยวมาและพลาดไม่ได้เลยคือ ไหว้สักการะ “ หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ ” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของชาวตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ และยังเป็นพระพุทธรูปประจำอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย ซึ่งหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสมัยขอม ราวพุทธศตวรรษที่ 17 ทำด้วยหินทรายสีคล้ายดินลูกรังแดงอมส้ม  หน้าตักกว้าง 2.50 เมตร สูง 2.10 เมตร ประดิษฐานที่วัดโนนสูงทุ่งสว่าง ตำบลที่วัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์  และในทุก ๆ ปี จะมีการจัดงานฉลองสมโภชน์หลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอในเดือนเมษายนอีกด้วย

ถัดมาเที่ยวชมหมู่บ้าน Otop นวัตวิถี บ้านตาลอง หมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์ในด้านต่าง ๆ มากมาย ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วน มีโฮมสเตย์ให้พักค้างแรม มีร้านค้าขายผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้าOtop มีฐานการเรียนรู้แบบชาว ๆ ที่น่าสนใจและแปลกใหม่ไม่เหมือนที่อื่นอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีป่าชุมชนอุดมสุขที่เป็นป่าไม้อนุรักษ์ บึงหนองทัพค่ายซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวบ้านและยังเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แถมยังเป็นตำบลที่มีพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสถานที่ให้ผู้ที่มาท่องเที่ยวได้แวะชม ก็คือแม่น้ำมูล หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านช้างเลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

อื่นๆ

เมนู