ธรรมชาติสรรค์สร้าง

             จะเห็นได้ว่าทุกวันนี้สารเคมี มีอยู่มากมายนับไม่ถ้วน เช่น สารเคมีตามท้องอากาศ ตามพืชผัก หรือแม้กระทั่งตามข้าวที่เรากิน หรือสูดดมเข้าไป จะส่งผลให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายได้โดยง่ายเช่นกัน
เช่นนี้เองจึงไม่แปลกที่ร่างกายของเราจะเจ็บป่วยจากโรคภัยต่างๆได้ง่ายจากการสะสมของสารเคมีเหล่านี ดังนั้น โครงการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จึงได้แทรกกิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชขึ้นมา เพื่อช่วยให้ชุมชนตำบลทุ่งวัง ได้มีความรู้เรื่องการทำปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์จากซากพืชผัก และการทำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และช่วยลดสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายมากมายทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อมและต่อมนุษย์เองด้วย


มนุษย์เป็นทั้งผู้สร้างและผู้ทำลาย ดังนั้นสารเคมีที่เกิดขึ้น เกิดจากฝีมือมนุษย์ และถ้าสารเคมีจะลดลงมนุษย์เองต้องช่วยกันทำให้ลดลงหรือหายไปได้เช่นกัน และประโยชน์ต่างๆก็จะตามมามากมาย ทำให้การปลูกผัก ปลูกข้าวช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้ว ยังช่วยลดสารเคมีในร่่างกายได้อีกด้วย

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู