“ปุ๋ยจากเศษใบไม้ ทำได้ง่าย ต้นทุนต่ำ♥”

ลลิตา  บำรุง

ด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบในการทำการเกษตรเป็นอย่างมาก วันนี้พวกเรากลุ่มผู้จ้างงานตำบลทุ่งวัง ได้มีส่วนร่วมในการอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพให้แก่เกษตรกรในตำบลทุ่งวังเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร โดยอบรมการทำหมักปุ๋ยจากวัสดุธรรมชาติที่เหลือใช้ในชุมชน ซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่เหลือใช้เป็นจำนวนมากและมีประโยชน์มากในการทำปุ๋ยชีวภาพในวันนี้ นั้นก็คือ “ใบไม้”

ใบไม้ เป็นวัสดุที่หาได้ง่าย เหลือใช้และเหมาะสมที่จะนำมาทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งปุ๋ยชีวภาพที่จะทำในวันนี้มีชื่อว่า “การทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้ง” ซึ่งมีวัตถุดิบดังนี้ เศษใบไม้แห้ง มูลวัวแห้งและกากน้ำตาล วิธีการทำก็สุดแสนจะง่ายโดยเริ่มต้นจากการทำเศษใบไม้มาคลุกเคล้ากับกากน้ำตาล เวลาคลุกเคล้าให้ค่อย ๆ เทกากน้ำตาลลงไปเรื่อย ๆ อย่าเทครั้งเดียวจนมากเกินไปเพราะจะทำให้เมื่อผสมกับเศษใบไม้แล้วจะทำให้ใบไม้แฉะและจะทำให้คลุกเคล้าไม่เข้ากัน หลังจากคลุกเคล้ากากน้ำตาลกับเศษใบไม้จนเข้ากันดี จากนั้นเทมูลวัวลงไปแล้วคลุกเคล้าวัตถุดิบทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นนำไปเทลงในตะกร้าที่เตรียมไว้หรือสามารถทำตาข่ายใต้ต้นไม้แล้วเทปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งลงไปทิ้งไว้ก็ได้ รอเวลาประมาณ 30 วันถึงจะสามารถนำปุ๋ยที่ทำมาใช้งานได้

          

การนำปุ๋ยจากใบไม้แห้งถึงจะมีวิธีทำที่ง่ายและใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน แต่ก็มีข้อควรระวังหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่จะนำมาทำปุ๋ยต้องแห้งเพราะถ้าไม่แห้งจะทำให้เกิดเชื้อราขึ้นได้ง่าย กากน้ำตาลถ้าใส่ในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้แฉะและเสี่ยงต่อการเกิดเชื้อราได้เช่นกัน และขอแนะนำในการทำปุ๋ยใบไม้แห้งคือหากในชุมชนมีใบจามจุรีแห้ง ควรนำมาใช้ในการทำเป็นปุ๋ยใบไม้แห้งเป็นอย่างมากเพราะใบมีขนาดเล็กจุลินทรีย์สามารถย่อยสลายได้ง่ายและใบจามจุรีอุดมไปด้วยไนโตรเจนซึ่งเป็นอาหารชั้นดีในการบำรุงพืชอีกด้วย

พวกเราผู้จ้างงานตำบลทุ่งวังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมการทำปุ๋ยชีวภาพในครั้งนี้จะช่วยให้ชาวบ้านตำบลทุ่งวังลดต้นทุนทางการเกษตรได้ และการจัดอบรมในหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาจะช่วยให้ชาวบ้านตำบลทุ่งวังลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ไม่มากก็น้อย

🌾 SC02 – ทุ่งวัง Ep.11 – จากวันนั้นถึงวันนี้ ณ ทุ่งวัง ต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

 

 

อื่นๆ

เมนู